« Najít podobné dokumenty

Město Dolní Bousov - Rozpočtové opatření č. 10/2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Dolní Bousov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření č. 10/2018
Město Dolní Bousov KEO-W 1.11.261 / Uc06y
<br> zpracováno:
<br> strana:
<br> 28.12.2018
<br> 1
Rozpočtové změny roku 2018
<br> Rozpočtové opatření č.10
<br>
<br> Město Dolní Bousov KEO-W 1.11.261 / Uc06y
<br> zpracováno:
<br> strana:
<br> 28.12.2018
<br> 2
Rozpočtové změny roku 2018
<br> Rozpočtové opatření č.10
<br> Příjmy:
<br> ========
<br> - Navýšení daňových příjmů o Kč 489 254,73
<br> - Navýšení nedaňových příjmů o Kč 11 266,-
<br> - Navýšení příjmu investiční dotace ze SFDI na komunikace pro pšší a parkovací stání o Kč 352
<br> 491,73
<br> - Snížení příjmu neinvestiční dotace z úřadu práce o Kč - 3 651,-
<br> Navýšení příjmů celkem o Kč 849 361,46
<br> ======================================
<br> Výdaje:
<br> =======
<br> Snížení běžných výdajů o Kč -1 359 021,46
<br> Navýšení kapitálových výdajů celkem o Kč 9 902,75
<br> z toho snížení výdajů na pasport kanalizace Kč -259 318,-
<br> navýšení výdajů na intenzifikaci ČOV Kč 105 620,75
<br> navýšení výdajů na zpracování žádosti o dotace na jazykové učebny Kč 36 300,-
<br> navýšení výdajů na 1.část kovaného betlému Kč 68 000,-
<br> navýšení výdajů na veřejné osvětlení v souvislosti s rekonstrukcí VO v místních částech
<br> Kč 59 300,-
<br> Snížení výdajů celkem o Kč -1 349 118,71
<br> =========================================
<br> Financování:
<br> ============
<br> Převod prostředků na položku 8115 ve výši Kč 2 198 480,17
<br> ==============================================================
<br> Zpracoval: XXXXXX XXXXXX dne: XX.XX.XXXX
<br> V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému
opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např.změna objemu nebo přesuny mezi
ukazateli) <.>
<br> Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č.10
<br> Schváleno usnesením RM12/2018 na zasedání dne 28.12.2018 <.>
<br> PŘÍJMY
<br> Rozpočet
před změnou Změna
<br> Rozpočet
po změněPar OrgPol Popis
<br> Úroveň
záv.ukazatelů
<br> 1XXX ...

Načteno

edesky.cz/d/2639371


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Dolní Bousov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz