« Najít podobné dokumenty

Obec Osek (Jičín) - Zápis z 3. zasedání zastupitelstva

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Osek (Jičín).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva
Zápis z 3.zasedání zastupitelstva obce Osek ze dne 27.12.2018
<br> Zahájení: 17.00 hod <.>
<br> Program:
<br>.Úvod
<br>.Určení zapisovatele a schválení programu
<br>.Jmenování ověřovatelů zápisu
<br>.Kontrola usnesení z minulých zasedání
<br>.Rozpočet obce na rok 2019
<br>.Rozpočtové výhledy obce na roky 2020 a 2021.Příkaz č.l k inventurám majetku obce
<br>.Diskuse
<br>.Závěr
<br> \DOO—JGU'I-lš-DJM—t
<br> Přítomni: viz presenční listina,počet přítomných zastupitelů 6
<br> Jednání:
<br> 1.-Jednání zahájil a dále řídil starosta obce Ing.XXXXX XXXXX <.>
<br> X.Starosta obce seznámil přítomné s prograniem jednání.Dále navrhl zařadit do programu nové body „Rozpočtové opatření č.7/2018“,„Dotace na akci „Osek „_ výstavba sportovního areálu““ a „Změna účetní obce“.Program vč.nových bodů schválen 6 hlasy přítomných zastupitelů <.>
<br> Zapisovatelem programu navržen XXXXX XXXXX.Schváleno X hlasy přítomných zastupitelů <.>
<br> X.Ověřovateli zápisů navrženi XXXXX XXXXX a XXXXXXX XXXXX.Schváleno X hlasy přítomných zastupitelů.'
<br> 4.Starosta obce seznámil přítomné s průběhem usnesení zminulých zasedání.Zastupitelé vzali na vědomí.'
<br> 5.Starosta obce seznámil přítomné zastupitele spříjmovými i výdajovýmí položkami navrhovaného rozpočtu na rok 2019 <.>
<br> Příjmy obce pro rok 2019 3.418.000,-Kč Financování zůstatkem 26.000,-Kč Výdaje obce pro rok 2019 _ 3.444.000,—Kč
<br> Oproti vyvěšenému návrhu byly provedeny změny na straně příjmů i výdajů.Rozpočet obce na rok 2019 byl schválen jako schodkový,schodek je kryt zůstatkem z minulých let a závazným ukazatelem se stanovují paragrafy.Schváleno 6 hlasy přítomných zastupitelů <.>
<br> 6.Starosta seznámil zastupitele se střednědobým výhledem rozpočtu obce na roky 2020 a 2021
<br> Rok 2020: Daňové příjmy: 2900000,- Nedaňové příjmy: 85.000; Příjmy celkem: 2.985.000,- Výdaje celkem: 2.985.000,- XXX XXXX: Daňové příjmy: XXXXXXX,- Nedaňové příjmy: XX.000: Příjmy celkem: 2.985.000,- Výdaje celkem: 2.985.000,-
<br> Sc'hváleno 6 hlasy...

Načteno

edesky.cz/d/2638829

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Osek (Jičín)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz