« Najít podobné dokumenty

Obec Osek (Jičín) - Schválený rozpočet obce Osek na rok 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Osek (Jičín).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Schválený rozpočet obce Osek na rok 2019
Schválený rozpočet obce Osek na rok 2019
<br> Třídění RS Ukazatele rozpočtu Minimálnív Kč Maximálnív Kč Účelové Druhové odpa položky P Přrjm y celkem 3 418 000,00 Kč - Tř.1 Daňové příjmy 3 267 000,00 Kč Tř.2 Nedaňové příjmy 89 000,00 Kč Tř.3 Kapitálové příjmy - Kč Tř.4 Dotace celkem 62 000,00 Kč Příjmy - závazné transferové vztahy 4112 Neinv.přijaté transfery ze SR v rámci souhr.dot.Vztehu 62 000,00 Kč V Výdaje celkem 3 444 000,00 Kč Rámcové ukazatele: Tř.5 Provozní výdaje celkem 1 334 000,00 Kč T'r'.6 Kapitálové výdaje 2 110 000,00 Kč Závazné ukazatele výdajů pro výkonné orgány (odpa) 2212 Silnice 15 000,00 Kč 2219 Chodníky 5 000,00 Kč 3111 Základní školy 22 000,00 Kč 3319 Ostatní záležitosti kultury 50 000,00 Kč 3399 Ostatní záležitosti kultury 4 000,00 Kč 3412 Sportovní zařizenív majetku obce 2 000 000,00 Kč 3631 Veřejné osvětlení 75 000,00 Kč 3632 Pohřebnictví 60 000,00 Kč 3639 Komunálníslužby a územní rozvoj 5 000,00 Kč 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 245 000,00 Kč 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 120 000,00 Kč 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 30 000,00 Kč 6112 Zastupitelstva obcí 437 000,00 Kč 6171 činnost místní správy 290 000,00 Kč 6310 Obecné příj my a výdaje : finančních operací 5 000,00 Kč 6320 Pojištěnífunkčně nespecifikované 16 000,00 Kč 6399 Ostatnífinanční operace 50 000,00 Kč 6402 Finančním/pořádání minulých let 15 000,00 Kč Finanční vztahy k jiným osobám 5512 5229 SDH Osek 30 000,00 Kč 3111 5339 ZŠ Sobotka 22 000,00 Kč 3722 5321 Město Sobotka - sběrný dvůr 20 000,00 Kč 6171 5321 neinvestičnítransfery obcím 1 000,00 Kč 6171 5329 neinvestiční transfery veř.rozp.územní úrovně 32 000,00 Kč F Financování - 26 000,00 Kč 8115 Změna stavu finančních prostředků - 26 000,00 Kč
<br> Závazným ukazatelem se sta novují paragrafy Schváleno OZ dne 27.12.2018
<br> V Oseku 27.12.2018
<br> Za obecníúřad:
<br> Ing.XXXXX XXXXX starosta obce
<br> “umím.-
<br> i

Načteno

edesky.cz/d/2638820


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Osek (Jičín)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz