« Najít podobné dokumenty

Obec Vrážné - Osobní dotazník zaměstnance

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vrážné.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Osobní dotazník zaměstnance
OSOBNÍ DOTAZNÍK ZAMĚSTNANCE
<br> Jméno,příjmení,titul:
<br> Všechna dřívější příjmení[footnoteRef:1]: [1: Pro účely zpracování evidenčních listů důchodového pojištění zasílaných na OSSZ (dle § 37 zákona č.582/1991 Sb <.>,o organizaci a provádění sociálního zabezpečení).]
<br>
Datum a místo
narození:
<br> Rodné číslo:
<br>
<br>
Číslo OP:
<br>
Adresa trvalého pobytu:
<br> Doručovací adresa[footnoteRef:2]: [2: Pokud je odlišná od adresy trvalého pobytu.]
<br>
Tel.kontakt[footnoteRef:3]: [3: Pro účely zajištění efektivní komunikace mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem při řešení pracovně-právních záležitostí.]
<br>
Státní občanství:
Zdravotní pojišťovna:
<br> Mám zájem o zasílání platu,mzdy nebo odměny na bankovní účet
<br> Ano Ne
Číslo bankovního účtu[footnoteRef:4]: [4: Zaměstnanec je povinen změnu čísla bankovního účtu neprodleně písemně oznámit.]
<br>
<br> Pobíráte důchod? Ano (uveďte druh důchodu)[footnoteRef:5] Ne [5: Pro správný výpočet měsíčních záloh na daně.]
<br>
<br> Údaj o názvu a adrese cizozemského nositele
pojištění a cizozemském čísle pojištění[footnoteRef:6]: [6: Pokud byl zaměstnanec účasten důchodového pojištění v cizině a zaměstnavatel je jeho prvním zaměstnavatelem po ukončení důchodového pojištění v cizině.]
<br>
Zdravotní znevýhodnění[footnoteRef:7]: [7: Pro účely plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením na celkovém počtu zaměstnanců (dle § 83 zákona č.435/2004 Sb <.>,o zaměstnanosti).]
<br>
<br> Údaje o vzdělávání[footnoteRef:8] [8: Pro účely řádného výpočtu platu,mzdy,odměny.]
<br> Ukončené: Ano Ne
<br>
škola (název a sídlo)
rok ukončení
druh zkoušky
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Údaje o předchozí praxi[footnoteRef:9] [9: Pro účely řádného výpočtu platu,mzdy,odměny.]
<br>
zaměstnavatel (název a sídlo)
pracovní zařazení
zaměstnán od – do
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Jméno a příjmení manžela/ky <,>
název a adresa zaměstnavatele[foot...

Načteno

edesky.cz/d/2636703

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vrážné      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz