« Najít podobné dokumenty

Obec Vrážné - Vyhlášení výběrového řízení č. 1/2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vrážné.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Vyhlášení výběrového řízení č. 1/2019
1/3
<br> MĚSTO JEVÍČKO
Palackého nám.1,549 43 Jevíčko
<br>
<br> Vyhlášení výběrového řízení č.1/2019
<br>
Tajemník Městského úřadu Jevíčko vyhlašuje výběrové řízení
<br> na obsazení pracovního místa
<br> REFERENT/KA BYTOVÉHO A NEBYTOVÉHO FONDU
<br>
Pracovní činnost:
<br> - komplexní zajišťování správy majetku obce,jeho nabývání,pronájmu,zastavování,prodeje a
jiných forem disponování s tímto majetkem <,>
<br> - samostatný výkon kontroly na úseku hospodaření s majetkem územních samosprávných
celků <,>
<br> - průběžná kontrola technického stavu domů a bytů v majetku města <,>
- zpracovávání a aktualizace pasportů bytových jednotek a domů <,>
- protokolární a fyzické předávání bytů do užívání novým nájemcům a přebírání bytů vrácených
<br> nájemníky <,>
- vyúčtování spotřeby energií v nebytových prostorách a v bytech <,>
- zajišťování inflačních doložek,evidence nákladů na opravy v souladu s nařízením vlády <,>
<br> evidence podkladů pro vyúčtování služeb a podkladů pro fakturace <,>
- zajišťování výběrových řízení na provádění oprav majetku města,bytových a nebytových
<br> prostor včetně podkladů pro tato výběrová řízení <,>
- zodpovídá za čerpání finančních prostředků vyčleněných na údržbu majetku města <,>
- vedení evidence spotřeby el.energie,vody,plynu na jednotlivých odběrných místech <,>
<br> navrhuje úsporná opatření,provádí výběrová řízení na dodavatele energií,reaguje na výkyvy
spotřeb <,>
<br> - komplexní zajišťování agendy týkající se revizí (elektřina,plyn,požární ochrana atd.)
- zabezpečování dalších činností v rámci sjednaného druhu práce nařízené vedením města <.>
<br>
Charakteristika pozice:
<br> - pracovní poměr na dobu neurčitou <,>
- rozsah pracovní doby 40 hodin týdně (tj.úvazek 1,0) <,>
- neúředník,investičního oddělení <.>
<br>
Platové zařazení:
<br> - 9.platová třída a platový stupeň podle délky uznané praxe v souladu se zákonem č.262/2006
Sb <.>,zákoníkem práce,nařízením vlády č.341/2017 Sb <.>,o platových poměrech zaměstnanců
ve veřejných slu...

Načteno

edesky.cz/d/2636702


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vrážné      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz