« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Ivanovice - VŘ stav.technik ÚMČ Brno-Líšeň, formát    

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Ivanovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VŘ stav.technik ÚMČ Brno-Líšeň, formát    
Statutární město Brno,městská část Brno—Líšeň,Jírova 2,628 00 Brno OZNÁMENÍ () vyhlášení výběrového řízení pro vznik pracovního poměru úředníka Tajemnice Úřadu městské části Brno- I išen vyhlašuje podle zákona c.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samospíávných celku,v platném znění,(dále cje n zákon) výběrové řízení na lunkční místo
<br> stavební technik
<br> Místo výkonu práce: Jírova 2,MČ Brno—Líšeň
<br> Pracovní úvazek: plný pracovní úvazek na dobu neurčitou Platová třída: l0.platová třída
<br> Termín nástupu: co nejdříve,dle dohody
<br> Požadavky na uchazeče:
<br> Dosažené vzdělání: VŠ stavebního nebo právního směru,případně SŠ stavebního směru
<br> Znalosti oboru: samospráva a státní správa,oblast stavebního řízení
<br> Další požadované dovednosti: praxe ve veřejné správě není podmínkou,je výhodou
<br> zkouška zvláštní odborné způsobilosti při územním rozhodování a při rozhodování na úseku stavebního řádu a vyvlastnění — není podmínkou,je výhodou
<br> dovednost pracovat na PC (MS Office,Windows,Internet)
<br> dobré konwnikačn í,organizační a rozhodovací schopnosti Hexibilita,ochota dále se vzdělávat
<br> Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka (dle Š 4 zákona o 312/2002 Sb,o úřednících územních samosprávných celků)
<br> Úředníkem se může stát fyzická osoba která je státním občanem ČR,popřípade lyzická osoba,která je cizím státním občanem a má v ČR trvalý pobyt,dosáhla věku l8 let,je zpusobilá k právním úkonf_,1m je bezúhonná,ovládá jednací jazyk a splňuje další předpoklady pro výkon správních činností stanovené zvláštním předpisem <.>
<br> Pro jmenování vedoucího úředníka se vyzaduje též splnení dalších předpokladu stanovených zvláštním zákonem <.>
<br> Platové podmínky se řídí zákonem č.262/2006 Sb <.>,zákoník práce,ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č.341/2017
<br> Sb <.>,o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě,ve znění pozdějších předpisů (platová třída 10,po ukončení zkušební doby přiznání osobního příplatk...

Načteno

edesky.cz/d/2636554

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Ivanovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz