« Najít podobné dokumenty

MČ Plzeň 5 - Křimice - návrhRozpočtu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Plzeň 5 - Křimice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

navrh_rozpoctu_na_2016_2017-2019_nastenka.pdf 382,95 kB

MO Plzeň 5 - Křimice
Návrh rozpočtu na rok 2016 a rozpočtový výhled na roky 2017 - 2019
<br> VÝDAJE
zvl.veterinární péče
propagace
chodníky a parkoviště
silnice
mateřská škola
základní škola projekt
sdělovací prostředky
kultura
tělovýchova,využití volného
času dětí a mládeže
veřejné osvětlení
pohřebné
OŽP- odpad
OŽP- péče o zeleň
požární ochrana
místní zastupitelstvo
místní správa
finanční operace
<br> VÝDAJE SF
<br> běžné výdaje
běžné výdaje
investiční výdaje
běžné výdaje
běžné výdaje
běžné výdaje
běžné výdaje
běžné výdaje
transfery org.neinvestiční
transfery org.neinvestiční
investiční výdaje
běžné výdaje
běžné výdaje
běžné výdaje
běžné výdaje
běžné výdaje
běžné výdaje
běžné výdaje
běžné výdaje
běžné výdaje
běžné výdaje
<br> VÝDAJE CELKEM
<br> Ná 16
v tis <.>
15
30
100
177
770
203
40
538
25
500
520
189
75
20
664
565
265
1222
3369
20
102
<br> Vý 17
v tis <.>
15
30
100
177
770
203
40
578
25
572
400
239
75
20
664
565
265
1222
3587
20
102
<br> Vý 18
v tis <.>
15
30
100
177
770
203
40
578
25
650
400
239
75
20
664
741
265
1222
3582
20
102
<br> Vý 19
v tis <.>
<br> 9409
<br> 9669
<br> 9918
<br> 10048
<br> Ná 16
185
136
128
15
25
<br> Vý 17
185
136
128
15
25
<br> Vý 18
185
136
128
15
25
<br> Vý 19
185
136
128
15
25
<br> 489
<br> 489
<br> 489
<br> 489
<br> 15
30
100
177
770
203
40
578
25
650
400
345
75
20
664
765
265
1222
3582
20
102
<br> PŘÍJMY
daňové
nedaňové
<br> správní poplatky
místní poplatky
pronájem majetku
příjmy z úroků
poskytnutí služeb a výrobků
<br> VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM
SVSmP
<br> PŘÍJMY CELKEM
<br> pronájem pozemků
<br> 380
<br> 380
<br> 380
<br> 380
<br> 869
<br> 869
<br> 869
<br> 869
<br> 869
9409
-8540
8540
0
<br> 869
9669
-8800
8800
0
<br> 869
9918
-9049
9049
0
<br> 869
10048
-9179
9179
0
<br> BILANCE:
PŘÍJMY
VÝDAJE
PŘÍJMY - VÝDAJE
FINANCOVÁNÍ celkem
Výsledek hospodaření
<br> Poznámka:
Rozpočet v podrobném členění je k nahlédnutí na finančním oddělení ÚMO Plzeň 5 - Křimice
<br> Připomínky k návrhu rozpočtu MO Plzeň 5 - Křimice lze uplatnit písemně
ve lhůtě do 1.12.2015 nebo ústně na zasedání zastupitelstva MO dne 2.12.2015

Načteno

edesky.cz/d/263452

Meta

Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Plzeň 5 - Křimice
30. 03. 2016
22. 03. 2016
18. 03. 2016
18. 03. 2016
18. 02. 2016
  ...a další
Více dokumentů od MČ Plzeň 5 - Křimice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz