« Najít podobné dokumenty

Obec Slapy - Rozpočtové opatření č.6/2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Slapy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

rozpo-opat-6-2018.pdf
Obec Slapy
<br> KEO—W 1.11.255 / UCOGX
<br> Rozpočtové opatření č.6 / 2018
<br> zpracováno: 27.12.2018 strana: 1
<br> PŘIJMY N+Z+Uz Org XXX XXX ZJ Původní hodnota Změna Po změně Popis
<br> X) 000000000 0000 0000 1112 000 60 000,00 15 000,00 75 000,00 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 2) 000000000 0000 0000 1121 000 2 400 000,00 200 000,00 2 600 000,00 Daň z příjmů právnických osob 3) 000000000 0000 0000 1340 000 1 170 mano 5 000,00 1 175 000,00 Poplatek za provoz systému eiuomaždování,sběru,př 4) 000000000 0000 0000 1511 000 1 200 000,00 40 000,00 1 240 000,00 Daň z nemovitých věci
<br> Paragraf 0000 celkem: 4 830 000,00 280 000,00 5 090 000,00 * 5) 000000000 0000 2321 2111 000 1 660 000,00 70 000,00 1 730 000.00 Příjmy : poskytování služeb a výrobků
<br> Paragraf 2321 celkem: 1 660 000,00 70 000,00 1 730 000,00 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání *
<br> Org: 0000 celkem: s 490 000,00 330 000,00 6 820 000,00
<br> PŘŠJMY celkem
<br> 6 450 000,00 330 000,00 6 820 000,00
<br> VYDAJE N+Z+Uz Org XXX XXX ZJ Původní hodnota Změna Po změně Popis X) XXXXXXXXX XXXX 3631 5169 000 450 000,00 25 000,00 475 000,00 Nákup ostatních služeb Paragraf 3631 celkem: 450 000,00 25 000,00 475 000,00 Veřejné osvětlení * 7) 000000000 0000 3722 5 169 000 1 150 000.00 40 000,00 1 790 000,00 Nákup ostatnich služeb Paragraf 3722 celkem: 1 750 000,00 40 000.00 1 790 000,00 Sběr a svoz komunálních odpadů * 8) 000000000 0000 3745 5011 000 620 000,00 8 100,00 628 100,00 Platy zaměstnanců v prac.pom.vyjma zaméstna slu 9) 000000000 0000 3745 5031 000 150 000,00 5 000,00 155 000,00 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z Paragraf 3745 celkem: 770 000,00 13 100,00 783 100,00 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň * 10) 000000000 0000 5512 5137 000 72 000.00 5 000,00 77 000.00 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 11) 000000000 0000 5519 5154 000 35 000,00 3 209,00 33 209,30 Elektrická energie 12) 000000000 0000 5512 5162 000 1 000,00 210,00 1 210,00 Služby elektronických ...

Načteno

edesky.cz/d/2630423


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Slapy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz