« Najít podobné dokumenty

Obec Hněvošice - Oznámení obce o rozpočtových pravidlech

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hněvošice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zde ke stažení
OZNÁMENÍ
<br> V souvislosti ze změnou zákona č.250/2000 Sb.o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů vám tímto oznamujeme,že
<br> — Návrh rozpočtu obce Hněvošice na rok 2018
<br> — Rozpočtové opatření roku 2018
<br> — Schválený závěrečný účet Obce Hněvošice za rok 2017
<br> - Schválený závěrečný účet Sdružení obcí mikroregionu Hlučínsko — západ za rok 2017
<br> - Schválený závěrečný účet Sdružení obcí Hlučínska za rok 2017
<br> - Návrh rozpočtu Sdružení obcí Hlučínska na rok 2019
<br> - Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu Sdružení obcí Hlučínska na léta 2020 — 2023
<br> — Střednědobý výhled rozpočtu obce Hněvošice na období 2019 - 2026
<br> - Střednědobý výhled rozpočtu Základní školy a Mateřské školy Hněvošice,okres Opava,příspěvkové organizace na období 2020 - 2021 Opava,příspěvkové organizace na období 2020 — 2021
<br> - Rozpočtové provizorium obce Hněvošice na rok 2019
<br> - Návrh rozpočtu obce Hněvošice a ZŠ a MŠ na rok 2019
<br> jsou zveřejněny na internetových stránkách obce www.hnevosisceg v sekci úřední deska — rozpočet
<br> — Schválený rozpočet Obce Hněvošice na rok 2017.- Schválený rozpočet Obce Hněvošice na rok 2018 — Schválený rozpočet ZŠ a MŠ Hněvošice na rok 2018
<br> jsou zveřejněny na internetových stránkách obce www.hnevosice.cz v sekci povinné informace
<br> Do jejich listinné podoby lze nahlédnout v kanceláři obecního úřadu,Opavská 170,747 35 Hněvošice <.>
<br> W Ev.číslo: f/ŽO/í?
<br> XXXXX XXXXXXX Vyvěšeno: X% /- MX?
<br> starosta obce Sejmuto:
<br> Vyvěšeno i způsobem umožňující dálkový přístu

Načteno

edesky.cz/d/2629142


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hněvošice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz