« Najít podobné dokumenty

Obec Hněvošice - Návrh rozpočtu obce Hněvošice a návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Hněvošice na rok 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hněvošice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zde ke stažení
Návrh rozpočtu obce Hněvošice na rok 2019
<br> PŘÍJMY
<br> 1111 Daň z příjmu FO placená plátci 3 200 000,00
<br> 1112 Daň z příjmů FO placená poplatníky 100 000,00 1113 Daň z příjmů FO vybíraná srážkou 220 000,00 1121 Daň z příjmů právnických osob 2 600 000,00 1122 Daň z příjmů PO za obec 90 000,00 1211 Daň z přidané hodnoty 6 500 000,00 1340 Poplatek za komunální odpad 475 000,00 1341 Poplatek ze psů 35 000,00 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 500,00 1361 Správní poplatky 10 000,00 1381 Daň z hazardních her 69 000,00 1382 Odvod loterií a podobných her kromě VHP 1 000,00 1511 Daň z nemovitostí 520 000,00 4112 Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci SDV 216 200,00 4116 Neinvestiční dotace z UP na VPP 100 000,00 4222 Ostatní příjmy z finančního vypořádání předc 47 600,00 2212 Silnice 10 000,00 3111 Mateřské školy 16 500,00 3314 Činnosti knihovnické 500,00 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sdělovacícl 10 000,00 3613 Nebytové hospodářství 160 000,00 3632 Pohřebnictví 10 000,00 3633 Výstavba a údržba místních inž.sítí 1,00 3639 Komunální služby - pronájmy pozemků 65 000,00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 8 000,00 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů 1 000,00 3725 Využívání a zneškod.k.o.— nakládání s odpad' 140 000,00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3 000,00 6171 Činnost místní správy 20 000,00 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 1 000,00
<br> _ 8115 Zůstatek finančních prostředků za rok 2017 3 495 277,00
<br> VÝDAJE
<br> 1099 Pěstební činnost - obecní les 35 000,00 2143 Cestovní ruch 150 000,00 2212 Silnice 200 000,00 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 200 000,00 2221 Provoz veřejné silniční dopravy (dopravní obslužnost) 83 000,00 2223 Bezpečnost silničního provozu(semafory) 25 000,00 2321 Odvádění a čištění odpadních vod 100 000,00 2333 Úpravy drobných vodních toků 100 000,00 3111 Mateřské školy 100 000,00 3113 Základní školy 1 352 000,00 3314 Činnosti knihovnické 20 000,00 3319 Ostatní záležistosti kultury (...

Načteno

edesky.cz/d/2629141

Meta

Územní plánování   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hněvošice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz