« Najít podobné dokumenty

Město Dolní Bousov - Rozpočtové opatření č. 9/2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Dolní Bousov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření č. 9/2018
Město Dolní Bousov KEO-W 1.11.261 / Uc06y
<br> zpracováno:
<br> strana:
<br> 19.12.2018
<br> 1
Rozpočtové změny roku 2018
<br> Rozpočtové opatření č.9
<br>
<br> Město Dolní Bousov KEO-W 1.11.261 / Uc06y
<br> zpracováno:
<br> strana:
<br> 19.12.2018
<br> 2
Rozpočtové změny roku 2018
<br> Rozpočtové opatření č.9
<br> Daňové příjmy - navýšení o Kč 1 933 616,27 z toho především navýšení příjmů z daně z přidané
<br> hodnoty o Kč 1 709 265,27 z daně z příjmů FO ze závislé činnosti o Kč 209 638,-
<br> Nedaňové příjmy - navýšení o 206 799,- v XXX jsou zahrnuty příjmy ze vstupného na Mikuláše a
<br> příjmy za nájemné apod <.>
<br> Kapitálové příjmy - navýšení o Kč 164 374,- z prodeje pozemků
<br> Přijaté dotace - snížení příjmů z dotací o Kč -3 404 789,27 v XXX zahrnuto snížení dotace ze
<br> SFDI o Kč -X 281 678,98 a snížení dotace z Ministerstva životního prostředí o Kč -1 031
<br> 069,29,které budou hrazeny podle výše uznatelných nákladů v následujícím roce
<br> Snížení rozpočtu příjmů celkem o -1 100 000,-
<br> ===============================================
<br> Navýšení běžných výdajů celkem o Kč 982 763,48 z toho nejvyšší částky tvoří navýšení výdajů na
<br> opravu hřbitovní zdi o Kč 387 331,-
<br> na opravu multikáry o Kč 130 000,- navýšení výdajů na služby v souvislosti s organizováním
<br> "Mikuláše" o Kč 125 000,- a dorovnání ostatních provozních výdajů
<br> Snížení investičních výdajů o Kč -3 729 102,11
<br> Tato částka zahrnuje výdaje,které se v roce 2018 již neuskuteční.Mimo jiné zahrnuje
<br> především snížení výdajů na rekonstrukci komunikací o Kč -868 000,- snížení výdajů na
<br> rekonstrukci chodníků o Kč -485 000,snížení výdajů na Intenzifikaci ČOV o
<br> Kč -2 290 617,-,snížení výdajů na výstavbu inženýrských sítí o Kč -200 000,- snížení výdajů
<br> o Kč -267 400,- na nákup pozemků a
<br> navýšení výdajů na akci Rozšíření MŠ v Dolním Bousově o Kč 280 855,89
<br> Snížení rozpočtu výdajů celkem o Kč -2 746 338,63
<br> ====================================...

Načteno

edesky.cz/d/2628966

Meta

Prodej   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Dolní Bousov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz