« Najít podobné dokumenty

Obec Žiželice (Louny) - Pravidla rozpočtového provizoria

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Žiželice (Louny).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pravidla rozpočtového provizoria
OBEC žižeuce PRAVIDLA ROZPOČTOVĚHO PROVIZORIA
<br> Vsouladu sustanovením š 13 odst.2 písm.b) zákona č- 250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Zastupitelstvo obce Žiželice stanovuje tato pravidla rozpočtového provizoria
<br> v době platnosti rozpočtového provizoria nebudou zahajovány žádné investiční akce rozpočtové příjmy vobdobí provizoria budou inkasovány v souladu s platnými předpisy bez omezení a stanovení limitu
<br> rozpočtové výdaje - měsíční výdaje rozpočtového provizoria budou čerpány ve výši 1/12 celkových výdajů předcházejícího účetního roku,přičemž nevyčerpané částky za předchozí měsíc (měsíce) je možné převádět a sčítat
<br> případné výdaje přesahující nejnutnější výdaje musí odsouhlasit zastupitelstvo městyse příjmy a výdaje : období rozpočtového provizoria se po schválení řádného rozpočtu stanou příjmy a výdaji schváleného rozpočtu obce Žiželice
<br> Tato pravidla rozpočtového provizoria budou platná vždy,když k 31.12.nebude schválený rozpočet nebo do doby,kdy zastupitelé schválí změnu nových pravidel rozpočtového provizoria <.>
<br> v Žiželicích dne 21112017

Načteno

edesky.cz/d/2627694


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Žiželice (Louny)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz