« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Ivanovice - veřejná vyhláška - stanovení místní úpravy provozu na poz. komunikacích, formát    

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Ivanovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

veřejná vyhláška - stanovení místní úpravy provozu na poz. komunikacích, formát    
Číslojednací Spisová značka Vyřizuje/tel <.>,e-mail Brno dne MMB/0029113/2019/ZAV 5400/OD/MMB/0408250/2018/5 lng.XXXXXXXX XXXXXXX XXXX—XX-XX XXX XXX XX.X zavadil.miroslav©brno.cz
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci —— na pozemních komunikacích —- veřejně přístupných účelových komunikacích NN2728,NN2729 a na pozemku parc.č.965/95 v katastrálním území Ivanovice,Brno
<br> Vyvěšeno dne: % // % žlW/f
<br> „%
<br> (,7 /,N.<.> \,Sejmuto dne: V7 ' „ Wr/f
<br> \&
<br> vv -r
<br> Zveřejněno způsobem umoznupcím dálkový přístup dne:
<br> Veřejně přístupné účelové komunikace NN2728,NN2729 a na pozemku parc.č.965/95 v katastrálním území Ivanovice,Brno,stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> Magistrát města Brna jako věcně a místně příslušný správní orgán podle € 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,oprovozu na pozemních komunikacích aozměnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),na základě dne 10.10.2018,s doplněním dne 20.11.2018,podaného návrhu stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - veřejně přístupných účelových komunikacích NN2728,NN2729 a na pozemku parc.č.965/95 v katastrálním území Ivanovice,Brno,lng.Vladimíra Pančíka,IČO: 87120305,Komenského 315/15,679 04 Adamov,zplnomocnčnce lng.Davida Kováře,bytem Labský Palouk 495,530 09 Pardubice,zplnomocnčnce Praha West Investment ks <.>,lČO: 25672096,se sídlem Kostelecká 8222/75,196 00 Praha 9,formou výkresové dokumentace s výkresy č.01 „Situace širších vztahů“,formát 2 )( A4,měřítko 1:2000,č.02 „Situace DZ detail A“,formát 2 x A4,měřítko 1:250,č.03 „Situace DZ detail „B““,formát 2XA4,měřítko 1:250,č.04 „Situace DZ detail „C““_,formát 2 x A4,měřítko 1250 a č.05 „Situace DZ detail „D““,formát 2 x A4,měřítko 11250,pod názvem stavby „Úprava dopravního značení Globus ÚK“,stupeň „stanovení ...

Načteno

edesky.cz/d/2627042

Meta

Dopravní informace   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Ivanovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz