« Najít podobné dokumenty

Obec Rakovice - Zápis č. 08/2017

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rakovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis č. 08/2017
Obec Rakovice
<br> Zastupitelstvo obce
<br> Vsou adu se zákonem č.101/2000 Sb <.>,o ochraně osobních údajů,je zveřejněný zápis ze zase-ání zastupitelstva che Rakovice v upravené podobě.Zápis vautentické podobě je k dis.ozici v kanceláři OU Rakovice <.>
<br> Zápis č.08/2017 ze zasedání Zastupitelstva obce Rakovice
<br> Čas a ísto konání: 13.09.2017 ve 20:00 hodin,místnost OÚ Rakovice
<br> Příto ní zastupitelé: pp.XXXXXX XXXXX,Vladislav Karas,XXXXXX XXXXXXX,Ing.XXXXXX XXXXXX,XXXXX XXXXXXX
<br> Omluvni: p.XXXXX XXXXXXXXX
<br> Nepřít.<.> men: Ing.XXXXX XXXXXXX
<br> Hosté: pí.XXXXX XXXXXXXX <,>
<br> Veřejnost: p.XXXXXXXX XXXXXXX,lng.XXXXXX XXXXXXX
<br> Jedná í zahájil starosta ve XX:XX hod.Zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno v souladu se zákonem č.128/2000 Sb.o obcích a s Jednacím řádem Zastupitelstva Obce Rakovice <.>
<br> Ad 1:.echnick' bod (zahájení,určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu,schválení programu,schválení zápisu '.07/2017,kontrola usnesení,informace o stavu ňnančních prostředků)
<br> Proved-ním zápisu byl pověřen: Ing.XXXXXX XXXXXXX Určení ověřovatelé zápisu: pp.Vladislav Karas,XXXXXX XXXXXXX
<br> Starost konstatoval,že na zasedání je přítomno 5 členů zastupitelstva zcelkoveho počtu 7.Schvalovací kvóru činí 4 hlasy,zasedání je usnášeníschopné <.>
<br> Vsouldu s Jednacím řádem zastupitelstva obce starosta informoval,že obec bude pořizovat audiozáznam jednání a dotázal se zda jej bude pořizovat ještě někdo z přítomných <.>
<br> Progra jednání:
<br> 1.T-chnický bod (zahájení,určení zapisovatele,ověřovatelů,schválení programu,schválení zápisu č.1|7/201 7,kontrola usnesení,informace o stavu finančních prostředků)
<br> R-zpočtová opatření
<br> Služení slibu nového člena zastupitelstva obce
<br> Rozhodnutí o odměně neuvolněného člena zastupitelstva
<br> Ždost o uzavření Smlouvy o vypořádání
<br> B-zúplatný převod pozemku parc.č.1153/15 k.ú.Boudy do vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
<br> Ž cost o povolení k poražení dřeviny...

Načteno

edesky.cz/d/2626014

Meta

Pronájem   Rozpočet   EIA   Jednání zastupitelstva   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Rakovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz