« Najít podobné dokumenty

Obec Rakovice - Program jednání zastupitelstva obce Rakovice 13.9.2017

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rakovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Program jednání zastupitelstva obce Rakovice 13.9.2017
Program jednání zastupitelstva obce Rakovice ve středu 13.září 2017 ve 20:00 hodin
<br> v zasedací síni OÚ Rakovice
<br>.Zahájení.Kontrola usnesení
<br> 1
<br> 2
<br> 3.Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu
<br> 4.Složení slibu nového člena zastupitelstva
<br> 5.Rozhodnutí o odměně za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva
<br> 6.Stav bankovních účtů k 31.8.2017
<br> 7.Rozpočtová opatření
<br> 8.Žádost o majetkoprávní vypořádání silnice l/4 — katastrální území Boudy
<br> 9.Žádost o uzavření Smlouvy o vypořádání některých práv a povinností souvisejících s realizaci stavby D4 Čimelice — Mirotice
<br> 10.Žádost o povolení k pokácení stromu
<br> 11.Žádost o připojení čistírny odpadních vod k veřejné kanalizaci Rakovice
<br> 12.Žádost o pronájem pozemku 1002/3
<br> 13.Žádost o dar /výstava/
<br> 14.Žádost o dar /Makov/
<br> 15.Různé
<br> 16.Závěr
<br> Obecní úřad 1 R A K O Vl C E 398 04 okr.Písek ' Vyvěšeno: 5.9.2017 - _-_____ ——
<br> Sejmuto: 13.9.2017

Načteno

edesky.cz/d/2626013

Meta

Jednání zastupitelstva   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Rakovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz