« Najít podobné dokumenty

Obec Rakovice - Zápis 06/2017

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rakovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis 06/2017
Obec Rakovice Zastupitelstvo obce
<br> Vsouíadu se zákonem č.101/2000 Sb <.>,o ochraně osobních údajů,je zveřejněný zápis ze zasedání zastupitelstva che Rakovice v upravené podobě.Zápis vautentické podobě je k dispozici v kanceláři OU Rakovice <.>
<br> Zápis č.06/2017
<br> ze zasedání Zastupitelstva obce Rakovice
<br> Čas a místo konání: 19.07.2017 ve 20:00 hodin,mistnost OÚ Rakovice
<br> Přítomnízastupitelé: pp.XXXXXX XXXXX,XXXXX XXXXX,Vladislav Karas,XXXXX XXXXXXX,XXXXXX XXXXXXX,Ing.XXXXXX XXXXXX,XXXXX XXXXXXXXX
<br> Hosté: pí.XXXXX XXXXXXXX,p.XXXXXXXXX XXXXXXX
<br> Veřejnost: lng.Daniei Vejchar
<br> Jednání zahájil úřadující místostarosta p.Počta ve 20:00 hod.Zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno v souladu se zákonem č.128/2000 Sb.o obcích a s Jednacím řádem Zastupitelstva Obce Rakovice <.>
<br> Ad 1:.Technický bod (zahájení,určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu,schválení programu,schválení zápisu č.04/2017,kontrola usneseni,informace o stavu finančních prostředku) Provedením zápisu byl pověřen: lng.XXXXXX XXXXXXX
<br> Určení ověřovatelé zápisu: pp.XXXXX XXXXXXX,XXXXXX XXXXXXX
<br> Místostarosta konstatoval,že na zasedání je přítomno 7 členů zastupitelstva z celkového počtu ?.Schvalovací kvórum činí 4 hlasy,zasedání je usnášeníschopně <.>
<br> Vsouladu sJednacím řádem zastupitelstva obce místostarosta informoval,že obec bude pořizovat audiozáznam jednání a dotázal se zda jej bude pořizovat ještě někdo z přítomných <.>
<br> Program jednání: 1.Technický bod (zahájení,určení zapisovatele,ověřovatelů,schválení programu,schválení zápisu č.05/2017,kontrola usnesení,informace o stavu finančních prostředků) [ nformace o hospodaření v lesích Volba starosty a místostarosty Prodej pozemku pod D4 v k.ú.Boudy Prodej pozemků pod D4 v k.ú.Rakovice
<br> Prodej pozemků v k.ú.Rakovice v souvislosti 5 akcí Výstavba vodovodu Rakovice Zřízení služebnosti
<br> Záměr pronájem bytu“ Různé Závěr
<br> Poř-7035330539103
<br> _\ P
<br> 1.1 Schválení programu ZO
<br> Místostarosta př...

Načteno

edesky.cz/d/2626010

Meta

Prodej   EIA   Jednání zastupitelstva   Územní plánování   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Rakovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz