« Najít podobné dokumenty

Obec Rakovice - Program jednání zastupitelstva obce Rakovice - 19.07.2017

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rakovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Program jednání zastupitelstva obce Rakovice - 19.07.2017
Program jednání zastupitelstva obce Rakovice ve středu 19.července 2017 ve 20:00 hodin
<br> v zasedací síni OÚ Rakovice
<br> Zahájení
<br> Kontrola usnesení
<br> Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu Stav bankovních účtů k 30.6.2017 Rozpočtová opatření
<br> Volba starosty a místostarosty
<br> NQWPWNH
<br> Prodej pozemku č.1153/5 v k.ú.Boudy,pozemekje určen pro výstavbu dálnice D4
<br> 8.Prodej pozemků č.1473/52,123,125,157,174,175,177,178,185,186,187,204,207,219,223,226,234,236,239,252,1475/70,73,74,75 k.ú.Rakovice,pozemky jsou určeny pro výstavbu D4
<br> 9.Zřízení služebnosti na pozemkové parcele č.988/1,990/6,993/8,1000/4,6,1002/1,5,7,13,23,1027/2,1042/5,6,1087/ 1,2,1090/9,11,1094/35,1340/4,1401/1,4,6,1451/1 <.>
<br> 10.Prodej pozemkové parcely č.1027/4 o výměře 16 m2 a pozemkovou parcelu č.1027/5 o výměře 4 m2 v k.ú.Rakovice
<br> 11.Schválit záměr pronájmu bytu
<br> 12.Různé
<br> 13.ZáVěr Obecníčířšd „ RA K f:) Vi C E |.__ 398 04 okr.Písek
<br> Vyvěšeno: 11.7.2017
<br> Sejmuto: 19.7.2017

Načteno

edesky.cz/d/2626009

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Rakovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz