« Najít podobné dokumenty

Obec Rakovice - Zápis 05/2017

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rakovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis 05/2017
i)
<br> & <.>
<br> Obec Rakovice Zastupitelstvo obce
<br> Zápis č.05/2017 ze zasedání Zastupitelstva obce Rakovice
<br> Čas a místo konání: 14.06.2017 ve 20:00 hodin,místnost OÚ Rakovice
<br> Přítomnízastupitelé:: pp.XXXXXX XXXXX,XXXXX XXXXX,Vladislav Karas,XXXXX XXXXXXX,XXXXXX XXXXXXX
<br> Omluven: Ing.XXXXXX XXXXXX,XXXXX XXXXXXXXX
<br> Hosté: pí.XXXXX XXXXXXXX
<br> Veřejnost: Ing.XXXXXX XXXXXXX
<br> Jednání zahájil úřadující místostarosta p.Počta ve 20:05 hod.Zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno v souladu se zákonem č.128/2000 Sb.o obcích a s Jednacím řádem Zastupitelstva Obce Rakovice <.>
<br> Vúvodu požádal místostarosta přítomné,aby minutou ticha uctili památku zesnulého starosty p.Miroslava Sedláčka <.>
<br> Ad 1:.Technický bod (zahájení,určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu,schválení programu,schválení zápisu č.04/2017,kontrola usnesení,informace o stavu finančních prostředků)
<br> Provedením zápisu byl pověřen: Ing.XXXXXX XXXXXXX Určení ověřovatelé zápisu: pp.Vladislav Karas,XXXXX XXXXX
<br> Místostarosta konstatoval,že na zasedání je přítomno 5 členů zastupitelstva z celkového počtu 7.Schvalovací kvórum činí 4 hlasy,zasedání je usnášeníschopné <.>
<br> V souladu s Jednacím řádem zastupitelstva obce se starosta otázal,zda někdo z přítomných bude pořizovat audiozáznam jednání.Současně informoval,že audiozáznam bude pořizován obcí <.>
<br> Program jednání:
<br> 1.Technický bod (zahájení,určení zapisovatele,ověřovatelů,schválení programu,schválení zápisu č.04/2017,kontrola usnesení,informace o stavu finančních prostředků) Složení slibu nového člena zastupitelstva Rozhodnutí o odměně za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva Závěrečný účet za rok 2016 Učetní uzávěrka za rok 2016 Prodej pozemku v k.ú.Boudy pod D4 Prodej pozemků v k.ú.Rakovice pod D4 Prodej pozemků v k.ú.Rakovice - akce „Zásobování vodou severního Písecka“ 9.Zřízení služebnosti na pozemcích -výstavba VDJ 10.Zřízení služebnosti na pozemcích - výstavba D4 11.Záměr prodat pozemkové p...

Načteno

edesky.cz/d/2626008

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Územní plánování   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Rakovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz