« Najít podobné dokumenty

Obec Rakovice - Program jednání zastupitelstva obce Rakovice - 14.06.2017

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rakovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Program jednání zastupitelstva obce Rakovice - 14.06.2017
Program jednání zastupitelstva obce Rakovíce ve středu 14.června 2017 ve 20:00 hodin
<br> v zasedací síni OÚ Rakovice
<br>.Zahájení
<br> Kontrola usnesení
<br> Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu Složení slibu nového člena zastupitelstva
<br> Rozhodnutí o odměně za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva
<br> Stav bankovních účtů k 31.5.2017
<br> Rozpočtová opatření
<br> Závěrečný účet za rok 2016
<br> Účetní závěrka za rok 2016
<br> 10.Prodej pozemku č.1153/5 v k.ú.Boudy,pozemek je určen pro výstavbu dálnice D4
<br> 11.Prodej pozemků č.1473/52,123,125,157,174,175,177,178,185,186,187,204,207,219,223,226,234,236,239,252,1475/70,73,74,75 k.ú.Rakovice,pozemkyjsou určeny pro výstavbu D4
<br> 12.Prodej pozemkové parcely č.1088/5,1451/3,1090/21,1029/6,parcely jsou určeny pro výstavbu „Zásobování vodou severního Písecka“
<br> 13.Zřízení služebností na pozemku č.592/5,7,8,138/4,32,33,34 k.ú.Rakovíce pro umístění stavby „R4 Čímelíce—Mirotice"
<br> 14.Zřízení služebnosti na pozemkové parcele č.1029/5,6,1090/21,22,1451/3,7,8,10,1088/3,5
<br> 15.Záměr prodat pozemkovou parcelu č.1027/4 o výměře 16 m2 a
<br> pozemkovou parcelu č.1027/5 o výměře 4 m2 v k.ú.Rakovice 16.Různé 17.Závěr
<br> SPPUNQWPWPH
<br> VVVěšeno: 6.6.2017 Obecní úřad 3 A K c.) v i a E 395 94 okr.Písei'
<br> / <.>
<br> (
<br> Sejmuto: 14.6.2017

Načteno

edesky.cz/d/2626007

Meta

Rozpočet   Prodej   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Rakovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz