« Najít podobné dokumenty

Obec Rakovice - Zápis 04/2017

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rakovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis 04/2017
Obec Rakovice Zastupitelstvo obce
<br> Vsouladu se zákonem č.101/2000 Sb <.>,o ochraně osobních údajů,je zveřejněný zápis ze
<br> zasedani zastupitelstva _Obce Rakovice vupravené podobě.Zápis vautentlcké podobě je k dispozici v kanceláři OU Raka vice <.>
<br> Zápis č.04/2017
<br> ze zasedání Zastupitelstva obce Rakovice
<br> Čas a místo konání: 10.05.2017 ve 20:00 hodin,místnost OÚ Rakovice
<br> Přítomnízastupitelé: pp,XXXXXXXX XXXXXXXX,XXXXX XXXXXXXXX,XXXXX XXXXX,Vladislav Karas,Ing.XXXXXX XXXXXX,XXXXXX XXXXX
<br> Omluven: p.XXXXX XXXXXXX
<br> Hosté: pi.XXXXX XXXXXXXX
<br> Veřejnost: Ing.XXXXXX XXXXXXX <,>
<br> Ad X:,TechnickX' bod (zahájení,určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu,schválení programu,schválení zápisu č.03/2017,kontrola usnesení,informace o stavu finančních prostředků)
<br> Zasedání Zastupitelstva obce Rakovice zahájil starosta obce ve 20:00 hodin.Zasedání bylo řádně
<br> svoláno a vyhlášeno v souladu se zákonem c.128/2000 Sb.o obcích a s Jednacím řádem Zastupitelstva Obce Rakovice <.>
<br> Provedením zápisu byl pověřen: Ing.XXXXXX XXXXXXX Určení ověřovatelé zápisu: pp.XXXXX XXXXX,XXXXXX XXXXX
<br> Starosta konstatoval,že na zasedání je přítomno 6 členů zastupitelstva zcelkového počtu 7.Schvalovací kvórum činí 4 hlasy,zasedání je usnášeníschopné <.>
<br> Vsouladu sJednacím řádem zastupitelstva obce se starosta oznámil,že bude pořizován audiozáznam jednání a otázale se,zda jej bude pořizovat ještě někdo z přítomných <.>
<br> Program jednání:
<br> 1.Technický bod (zahájení určení zapisovatele,ověřovatelů,schválení programu,schválení zápisu č.03/2017,kontrola usnesení,informace o stavu finančních prostředků)
<br> MěÚ Mirotice - závěrečná prohlidka č.p.88
<br> Kupní smlouva ŘSD ČR
<br> Kupní smlouva ŘSD ČR
<br> Žádost ČRS Čimelice — sponzorský dar
<br> Předvolání - Okresní soud Písek
<br> Čestné prohlášení p.IF
<br> Pronájem pozemku - p.JN
<br> Zpráva kontrolního výboru.Různé 11.Závěr
<br> oFOPONQF-JTŘFÚN
<br>._\
<br> Návrh usnesení: Zastupitelstvo o...

Načteno

edesky.cz/d/2626006

Meta

Pronájem   Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Územní plánování   Stavební informace   Zveřejnění záměru   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Rakovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz