« Najít podobné dokumenty

Obec Rakovice - Zápis č. 03/2017

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rakovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis č. 03/2017
Obec Rakovice Zastupitelstvo obce
<br> Vsouladu se zákonem č.101/2000 Sb <.>,o ochraně osobních údajů,je zveřejněný zápis ze zasedání zastupitelstva che Rakovice vupraveně podobě.Zápis vautentické podobě je k dispozici v kanceláři OU Rakovice <.>
<br> Zápis č.03/2017 ze zasedání Zastupitelstva obce Rakovice
<br> Čas a místo konání: 1 2.04.2017 ve 19:00 hodin,místnost OÚ Rakovice
<br> Přítomnízastupitelé: pp.XXXXXXXX XXXXXXXX,XXXXX XXXXXXXXX,XXXXX XXXXX,Vladislav Karas,lng.XXXXXX XXXXXX,XXXXXX XXXXX
<br> Omluven: p.XXXXX XXXXXXX
<br> Hosté: pi.XXXXX XXXXXXXX,p.XXXXXXXXX XXXXXXX
<br> Veřejnost: pi.XXXXX XXXXXX,Ing.XXXXXX XXXXXXX <,>
<br> Ad X:.Technický bod (zahájení,určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu,schválení programu,schválení zápisu č.02/2017,kontrola usnesení,informace o stavu finančních prostředků) Zasedání Zastupitelstva obce Rakovice zahájil starosta obce ve 19:10 hodin.Zasedání bylo řádně
<br> svoláno a vyhlášeno v souladu se zákonem č.128/2000 Sb.o obcích a s Jednacím řadem Zastupitelstva Obce Rakovice <.>
<br> Provedením zápisu byl pověřen: Ing.XXXXXX XXXXXXX Určení ověřovatele zápisu: pp.XXXXX XXXXXXXXX,Vladislav Karas
<br> Starosta konstatoval,že na zasedání je přítomno 6 členů zastupitelstva zcelkového počtu 7.Schvalovací kvórum činí 4 hlasy,zasedání je usnášeníschopně <.>
<br> V souladu s Jednacim řádem zastupitelstva obce starosta informoval,že bude pořizován audiozáznam průběhu zasedání a otázal se,zda bude pořizován ještě někým dalším z přítomných <.>
<br> ' Program jednání:
<br> 1.Technický bod (zahájení,určení zapisovatele,ověřovatelů,schválení programu,schválení zápisu č.02/2017,kontrola usnesení,informace o stavu finančních prostředků)
<br> 2 Hospodaření v obecních lesích v r.2016
<br> 3 MěÚ Písek — oprava polní cesty - souhlas
<br> 4.MěÚ Pisek - závazné stanovisko — vodovod Rakovice
<br> 5.MěÚ Mirotice - veřejná vyhláška - optický kabel
<br> 6 Eon - prořezávání a kácení stromoví <.>
<br> ? ŘSD - kupní smlouva na pozemek parc.č.1153/5 k....

Načteno

edesky.cz/d/2626004

Meta

Jednání zastupitelstva   Územní plánování   Stavební informace   Rozpočet   Veřejná vyhláška   Prodej   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Rakovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz