« Najít podobné dokumenty

Obec Rakovice - Zápis č. 02/2017

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rakovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis č. 02/2017
Obec Rakovice
<br> Zastupitelstvo obce
<br> Vsouladu se zákonem č.101/2000 Sb <.>,o ochraně osobních údajů,je zveřejněný zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Rakovice vupravené podobě.Zápis v autentické podobě je k dispozici v kanceláři OÚ Rakovice <.>
<br> Zápis č.02I2017
<br> ze zasedání Zastupitelstva obce Rakovice
<br> Čas a místo konání: 08.03.2017 v 19:00 hodin,místnost OÚ Rakovice
<br> Přítomnízastupitelé:: pp.XXXXXXXX XXXXXXXX,XXXXXX XXXXX,XXXXX XXXXX,Ing.XXXXXX XXXXXX,XXXXX XXXXXXX,Vladislav Karas a XXXXX XXXXXXXXX
<br> Veřejnost: Ing.XXXXXX XXXXXXX,p XXXXXXXX XXXXX,p.XXXXXXXX XXXXXXX
<br> AdX:.Technicky' bod (zahájení,určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu,schválení programu,schválení zápisu č.01/2017,kontrola usnesení,informace o stavu finančních prostředků) Zasedání Zastupitelstva obce Rakovice zahájil starosta obce v 19: 00 hodin.Oznámil,že zasedání
<br> bylo řádně svoláno a vyhlášeno v souladu se zákonemč.128/2000 Sb.o obcích a s Jednacím řádem Zastupitelstva Obce Rakovice <.>
<br> Provedením zápisu byl pověřen: Ing.XXXXXX XXXXXXX
<br> Určení ověřovatelé zápisu: Ing.XXXXXX XXXXXX — určeni odmítl p.XXXXXX XXXXX,p.XXXXX XXXXXXX
<br> Starosta konstatoval,že na zasedání je přítomno ? členů zastupitelstva zcelkového počtu 7 a zasedání je usnášeníschopné <.>
<br> Program jednání:
<br> 1.Technický bod (zahájení,určení zapisovatele,ověřovatelů,schválení programu,schválení zápisu č.01/2017 kontrola usnesení,informace o stavu finančních prostředků) JčK Krajský úřad— seminář k územnímu plánu
<br> MěÚ Písek- souhlas se stavbou lesni cesty
<br> MěÚ Písek- souhlas s trasou podzemního vedení
<br> Krajský soud Č.Budějovice- předvolání kjednáni <.>
<br> Hydro & Kov - smlouva o dílo <.>
<br> Aquatis — smlouva o dílo
<br> ŘSD - kupní smlouva
<br> 9.XXXXX XXXX zs - dopis ke kanalizaci
<br> XX.žádosup.JN
<br> 11.Projednání situace okolo místní prodejny
<br> 12.Projednání žádosti o byt
<br> 13.Závěr
<br> mwewaww
<br> 1.1 Schválení programu ZO
<br> Starosta předložil n...

Načteno

edesky.cz/d/2626002

Meta

Stavební informace   Pronájem   Rozpočet   Prodej   Jednání zastupitelstva   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Rakovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz