« Najít podobné dokumenty

Obec Rakovice - Program zastupitelstva 8.2.2017

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rakovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Program zastupitelstva 8.2.2017
Program zasedání zastupitelstva obce
<br> Rakovice dne 8.2.2017 ———od 18.00 hod
<br> 1.Zahájení
<br> 2.Kontrola usnesení
<br> 3.Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu
<br> 4.JČ krajský úřad — seminář k územnímu plánování 5.MÚ Písek -— souhlas se stavbou polní cesty
<br> 6.MÚ Písek — souhlas s trasou podzemního vedení 7.Krajský soud Č.Budějovice — pozvání k jednání 8.Hydro -— kov smlouva o dílo
<br> 9.Aquatis — smlouva o dílo
<br> 10.ŘSD -— kupní smlouva
<br> 11.XXXXX XXXX z.s.— dopis kanalizace
<br> XX.žádost J.N <.>
<br> 13.Projednání situace s obchodem potravin
<br> 14.Projednání žádostí o byt
<br> 15.Různé
<br> 16.Závěr
<br> Vyvěšeno na úřední a elektronické desce
<br> Vyvěšeno: '%f—Zď/f— Sejmuto: 523.557;

Načteno

edesky.cz/d/2626001

Meta

Jednání zastupitelstva   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Rakovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz