« Najít podobné dokumenty

Obec Rakovice - Zápis č. 01/2017

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rakovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis č. 01/2017
Obec Rakovice
<br> zastupitelstvo obce
<br> Vsouladu se zákonem č.101/2000 Sb <.>,o ochraně osobních údajů,je zveřejněný zápis ze
<br> zasedání zastupitelstva pbce Rakovice vupravené podobě.Zápis vautentické podobě je k dispozici v kanceláň OU Rakovice <.>
<br> Zápis č.01I2017
<br> ze zasedání Zastupitelstva obce Rakovice
<br> Čas a místo konání: 11.01.2017 ve 18:00 hodin,místnost OÚ Rakovice
<br> Přítomni: pp.XXXXXXXX XXXXXXXX,XXXXXX XXXXX,XXXXX XXXXX,Ing.XXXXXX XXXXXX,XXXXX XXXXXXX,Vladislav Karas a XXXXX XXXXXXXXX
<br> Hosté: pí.XXXXX XXXXXXXX
<br> Veřejnost: lng.XXXXXX XXXXXXX
<br> Ad.X.Technický bod (zahájení,určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu,schválení programu,schválení zápisu č.11l2016,kontrola usnesení,informace o stavu finančních prostředků)
<br> Zasedání Zastupitelstva obce Rakovice zahájil starosta obce v 18:00 hodin.Oznámil,že zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno v souladu se zákonem č.128/2000 Sb.o obcích a s Jednacím řádem Zastupitelstva Obce Rakovice <.>
<br> Provedením zápisu byl pověřen: Ing.XXXXXX XXXXXXX Určení ověřovatelé zápisu: p.XXXXX XXXXX,p.XXXXX XXXXXXXXX
<br> V zájmu objektivního zachycení průběhu jednání je zapisovatelem pořizován audiozáznam jednání <.>
<br> Starosta konstatoval,že na zasedání je přítomno 7 členů zastupitelstva zcelkověho počtu 7 a zasedání je usnášeníschopně <.>
<br> Program jednání:
<br> 1.Technický bod (zahájení,určení zapisovatele,ověřovatelů,schválení programu,schválení zápisu č.11/2016,kontrola usnesení,informace o stavu finančních prostředků) Rozpočtové opatření
<br> SZIF - Rekonstrukce lesni cesty v k.ú.Rakovice
<br> FU pro Jč kraj - informace o XXXX z nemovitosti
<br> Odstoupení od nájemní smlouvy p.J.D <.>
<br> žádost o prodloužení nájmu pí.sc <.>
<br> Vodní bilance - odpadní vody
<br> Setkání s pracovníky ŘSD Plzeň
<br>.Otevírání obálek - zpracování prováděcího projektu vodovod
<br> 10.Kulturní komise — návrh na ubytování návštěvy SK
<br> 1 1.Různé 12.Závěr
<br> omaeueww
<br> 1.1 Schválení program...

Načteno

edesky.cz/d/2626000

Meta

Územní plánování   Stavební informace   Pronájem   Rozpočet   Prodej   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Rakovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz