« Najít podobné dokumenty

Obec Rakovice - Zápis 11/2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rakovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis 11/2018
OBEC RAKOVICE
<br> Zastupitelstvo obce
<br> Zápis č.11/2018
<br> ze zasedání Zastupitelstva obce Rakovice
<br> Čas a místo konání: 11.12.2018 ve 19:00 hodin,místnost OÚ Rakovice
<br> Přítomnízastupitelé: lVlichal Počta,lng.XXXXXX XXXXXXX,XXXXX XXXXX,XXXXX XXXXXXX,XXXXX XXXXX,Mgr.XXXXXXX XXXXXXXXXX,lng.XXXXXX XXXXXX
<br> Omluveni: Mgr.Ivana Votavova',Ing.XXXXX XXXXXXX
<br> Hosté: p.XXXXXXXXX XXXXXXX
<br> Veřejnost: pí.XXXXXXXX XXXXXXXXX,p.XXXXXXXX XXXXXX,p.XXXXXXXX XXXXXXX <,>
<br> Jednání zahájil starosta v XX:XX hod.Zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno v souladu se zákonem č.128/2000 Sb.o obcích a s Jednacím řádem Zastupitelstva Obce Rakovice <.>
<br> Ad 1:.Technický bod (zahájení,určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu,schválení programu,schválení zápisu č.10/2018,kontrola usnesení,informace o stavu finančních prostředků)
<br> 1.1 Zahájení Provedením zápisu byl pověřen: Ing.XXXXXX XXXXXXX Určení ověřovatele zapisu: p.XXXXX XXXXXXX,Ing.XXXXXX XXXXXXX
<br> Starosta konstatoval,že na zasedání je přítomno 7 členů zastupitelstva z celkového počtu 9.Schvalovací kvórum činí 5 hlasů,zasedání je usnášeníschopné <.>
<br> Vsouladu s Jednacím řádem zastupitelstva obce starosta informoval,že bude obcí pořizován audiozáznam jednání a dotázal se,zda jej bude pořizovat ještě někdo z přítomných <.>
<br> Program jednání:
<br> 1.Technický bod (zahájení,určení zapisovatele,ověřovatelů,schválení programu,schválení zápisu 6.10/2018,kontrola usnesení,informace o stavu finančních prostředků) Rozpočtové opatření
<br> Plán lesních prácí v r.2019
<br> Prodej pozemku
<br> Prodloužení nájmu
<br> OZV č.08/2018 a č.09/2018
<br> Schválení rozpočtu obce na rok 2019
<br> Inventarizace
<br> 9.Výstavba vodovodu — schválení faktury
<br> 10.Žádost o prodej pozemku
<br> 11.Žádost o prodej části pozemku
<br> 12.Různé
<br> 13.Závěr
<br> PONFDFHŘPN
<br> 1.2 Schválení programu 20
<br> Starosta předložil návrh programu zasedání ZO zveřejněný na úřední desce obecního úřadu vzákonem stanovené lhůtě.<.>...

Načteno

edesky.cz/d/2625998

Meta

Pronájem   Rozpočet   Prodej   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Rakovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz