« Najít podobné dokumenty

Obec Rakovice - Zápis 10/2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rakovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis 10/2018
OBEC RAKOVICE
<br> Zastupitelstvo obce
<br> Zápis č.10/2018 ze zasedání Zastupitelstva obce Rakovice
<br> čas a místo konání: 13.11.2018 ve 19:00 hodin,místnost OÚ Rakovice
<br> Přítomnízastupitelé:: XXXXXX XXXXX,Ing.XXXXXX XXXXXXX,XXXXX XXXXX,XXXXX XXXXXXX,XXXXX XXXXX,Mgr.XXXXXXX XXXXXXXXXX,Mgr.XXXXX XXXXXXXX,Ing.XXXXXX XXXXXX
<br> Omluven: Ing.XXXXX XXXXXXX
<br> Hosté: XXXXX XXXXXXXX,Ing.XXXXX XXXXXX
<br> Veřejnost: XXXXXXXX XXXXXXX,XXXXX XXXXXXX,XXXXXX XXXXXXX,Bc.XXXXXX XXXXXXXXX
<br> Jednání zahájil starosta v XX:XX hod.Zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno v souladu se zákonem č.128/2000 Sb.o obcích a s Jednacím řádem Zastupitelstva Obce Rakovice <.>
<br> Ad 1:.Technický bod (zahájení,určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu,schválení programu,schválení zápisu č.08/2018 a 09/2018,kontrola usneseni,informace o stavu finančních prostředků)
<br> 1.1 Zaháiení
<br> Provedením zápisu byl pověřen: Ing.XXXXXX XXXXXXX Určení ověřovatele zápisu: p.XXXXX XXXXX,Mgr.XXXXXXX XXXXXXXXXX
<br> Starosta konstatoval,že na zasedání je přítomno 8 členů zastupitelstva z celkového počtu 9.Schvalovací kvórum činí 5 hlasů,zasedání je usnášeníschopné <.>
<br> Vsouladu s Jednacím řádem zastupitelstva obce starosta informoval,že obec bude pořizovat audiozáznam jednání.Na dotaz,zda bude audiozáznam provádět někdo z přítomných,se přihlásil p.XXXXX XXXXXXX <.>
<br> Program jednání:
<br> X.Technický bod (zahájení,určení zapisovatele,ověřovatelů,schválení programu,schválení zápisu č.08/2018 a 09/2019,kontrola usnesení,informace o stavu finančních prostředků) *
<br> Rozpočtová opatření
<br> Schválení zadání Územního plánu Rakovice
<br> Žádost o prodej pozemku
<br> Zřízení věcního břemene — D4
<br> Obecně závazná vyhláška zrušovací č.7/2018
<br> Návrh rozpočtu 2019
<br> Nařízení č.1/2018
<br>.Žádost o prodej části pozemku
<br> 0.Různé
<br> 1.Závěr
<br>.U'P-PON
<br> “AQWNQ
<br> 1.2 Schválení programu 20
<br> Starosta předložil návrh programu zasedání ZO zveřejněný na úřední desce obecního úř...

Načteno

edesky.cz/d/2625996

Meta

Jednání zastupitelstva   Územní plánování   Pronájem   Rozpočet   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Rakovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz