« Najít podobné dokumenty

Obec Rakovice - Program jednání ustavujícího zastupitelstva obce Rakovice 29.10.2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rakovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Program jednání ustavujícího zastupitelstva obce Rakovice 29.10.2018
OBEC RAKOVICE
<br> Obecní úřad Rakovice
<br> INFORMACE o konání ustavu'ícího zasedání nově zvoleného Zastu itelstva obce Rakovice
<br> Obecní úřad Rakovice,v souladu s ustanovením š 93 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),v platném znění,informuje o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Rakovice,svolaného dosavadním starostou obce p.Michalem Počtou v souladu s š 91 odst.1 zákona o obcích <.>
<br> Místo konání: Obec Rakovice — místnost obecního úřadu
<br> Doba konání: 29.10.2018 v 19:00 hodin
<br> Navržený 1.Zahájení
<br> program: 2.Složení slibu členů zastupitelstva obce 3.Schválení programu 4.Určení funkcí,pro které budou členové
<br> zastupitelstva obce uvolněni (š 71 odst.1 písm.a/
<br> zákona o obcích)
<br> Volba starosty
<br> Volba místostarosty
<br> 7.Zřízení finančního a kontrolního výboru a určení počtu jejich členů
<br> 8.Volba předsedy finančního výboru
<br> 9.Volba předsedy kontrolního výboru
<br> 10.Volba členů finančního výboru
<br> 11.Volba členů kontrolního výboru
<br> 12.Zřízení komisí a určení počtu jejich členů
<br> 13.Volba předsedů komisí
<br> 14.Schválení členů komisí
<br> 15.Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (š 72 odst.2 zákona o obcích)
<br>.ovsn
<br> Vyvěseno: 20.10.2018 (gg/'
<br> Sejmuto: 29.10.2018 !% __ <.' gif,* _

Načteno

edesky.cz/d/2625989

Meta

Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Rakovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz