« Najít podobné dokumenty

Obec Rakovice - Zápis 07/2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rakovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis 07/2018
OBEC RAKOVICE
<br> Zastupitelstvo obce
<br> Zápis č.07/2018 ze zasedání Zastupitelstva obce Rakovice
<br> Čas a místo konání: 12.09.2018 ve 20:00 hodin,místnost OÚ Rakovice
<br> Přítomnízastupitelé: pp.XXXXXX XXXXX,Ing.XXXXX XXXXXXX.XXXXXX XXXXXXX,Vladislav Karas,lng.XXXXXX XXXXXX,XXXXX XXXXXXX
<br> Omluven: p.XXXXX XXXXXXXXX
<br> Hosté: pi.XXXXX XXXXXXXX
<br> Veřejnost: pí.XXXXXXX XXXXXXXXXX,pí.XXXXXXX XXXXXXXXXX,pí.XXXXXXXX XXXXXXXXX,p <.>
<br> XXXXXXXX XXXXXX,p.XXXXXXXX XXXXX,Ing.XXXXXX XXXXXXX
<br> Jednání zahájil starosta ve XX:XX hod.Zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno v souladu se zákonem č.128/2000 Sb.o obcích a s Jednacím řádem Zastupitelstva Obce Rakovice <.>
<br> Ad 1:.Technický bod (zahájen/,určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu,schválení programu,schválení zápisu č.06/2018,kontrola usnesení,informace o sta vu finančních prostředků)
<br> 1.1 Zahájení Provedením zápisu byl pověřen: Ing.XXXXXX XXXXXXX Určení ověřovatelé zápisu: Ing.XXXXX XXXXXXX,p.XXXXXX XXXXXXX
<br> Starosta konstatoval,že na zasedání je přítomno 6 členů zastupitelstva z celkového počtu 7.Schvalovací kvórum činí 4 hlasy,zasedání je usnášeníschopné <.>
<br> V souladu s Jednacím řádem zastupitelstva obce starosta informoval,že obec bude pořizovat audiozáznam jednání a položil otázku,zda jej bude pořizovatještě někdo z přítomných <.>
<br> Program jednání: 1.Technický bod (zahájení,určení zapisovatele,ověřovatelů,schválení programu,schválení zápisu č.06/2018,kontrola usneseni,informace o stavu finančních prostředků)
<br> Rozpočtová opatření
<br> Vodovod Rakovice
<br> Obecně závazná vyhláška o odpadech
<br> Finanční dar — Český rybářský svaz
<br> Finanční dar — Záchranná stanice Makov
<br> Multifunkční hřiště
<br> Různé
<br> Závěr
<br> somxmsneww
<br> 1.2 Schválení programu 20
<br> Starosta předložil návrh programu zasedání ZO zveřejněný na úřední desce obecního úřadu v zákonem stanovené lhůtě.Pod bod Různé byla zařazena problematika,vyskytnuvší se po vyvěšení programu <.>
<br> Návrh...

Načteno

edesky.cz/d/2625988

Meta

Jednání zastupitelstva   Územní plánování   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Rakovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz