« Najít podobné dokumenty

Obec Rakovice - Zápis 05/2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rakovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis 05/2018
OBEC RAKOVICE
<br> Zastupitelstvo obce
<br> Zápis č.05/2018
<br> ze zasedání Zastupitelstva obce Rakovice
<br> Čas a místo konání: 13.06.2018 ve 20:00 hodin,místnost OÚ Rakovice
<br> Přítomní zastupitelé: pp.XXXXXX XXXXX,XXXXX XXXXXXXXX.Ing.XXXXX XXXXXXX.XXXXXX XXXXXXX,Vladislav Karas,Ing.XXXXXX XXXXXX,XXXXX XXXXXXX
<br> Hosté: pí.XXXXX XXXXXXXX,p.XXXXXX XXXXXX
<br> Veřejnost: p.XXXXXXXX XXXXXXX,Ing.XXXXXX XXXXXXX
<br> Jednání zahájil starosta ve XX:XX hod.Zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno v souladu se zákonem č.128/2000 Sb.o obcích a s Jednacím řádem Zastupitelstva Obce Rakovice <.>
<br> Ad 1:.Technicg' bod (zahájení,určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu,schválení programu,schválení zápisu č.04/2018,kontrola usnesení,informace o stavu finančních prostředků)
<br> 1.1 Zahájení Provedením zápisu byl pověřen: Ing.XXXXXX XXXXXXX Určení ověřovatelé zápisu: p.XXXXX XXXXXXXXX,p.XXXXXX XXXXXXX
<br> Starosta konstatoval,že na zasedání je přítomno 7 členů zastupitelstva zcelkového počtu 7.Schvalovací kvórum činí 4 hlasy,zasedání je usnášeníschopně <.>
<br> V souladu s Jednacím řádem zastupitelstva obce starosta informoval,že obec bude pořizovat audiozáznam jednání a dotázal se,zda jej bude pořizovat ještě někdo z přítomných <.>
<br> Program jednání:
<br> 1.Technický bod (zahájení,určení zapisovatele,ověřovatelů,schválení programu,schválení zápisu č.04/2018,kontrola usnesení,informace o stavu finančních prostředků)
<br> 2 Rozpočtová opatření
<br> 3 DPH
<br> 4.Závěrečný účet
<br> 5.Účetní závěrka
<br> 6 Územní plán
<br> 7 GDPR
<br> 8.E.cn
<br> 9.Vodovod Rakovice
<br> 10.Opatrovnictví
<br> 11.Různé
<br> 12.Závěr
<br> 1.2 Schválení programu ZO Starosta předložil návrh programu zasedání ZO zveřejněný na úřední desce obecního úřadu vzákonem
<br> stanovené lhůtě.Pod bod Různé byla zařazena problematika,vyskytnuvší se po vyvěšení programu <.>
<br> Návrh usnesení: _ _,<,> _.<.> <.>,_ Zastupitelstvo obce schvalu1e program jednani,tak jak byl predlozen,bez připomínek a dop/ň...

Načteno

edesky.cz/d/2625982

Meta

Prodej   EIA   Jednání zastupitelstva   Územní plánování   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Rakovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz