« Najít podobné dokumenty

Obec Rakovice - Záměr pronájmu nebytových prostor

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rakovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr pronájmu nebytových prostor
Zémér pronajmout obecni nemovitosti <.>
<br> Zastupitelstvo obce Rakovice schvélilo na zasedéni obecniho zastupitelstva dne
26.11.2014 zémér pronajmout 1/2 stare'ho obecniho fifadu Rakovice 23 a obecni
prodejnu potravin Rakovice 1 13 <.>
<br> Vyvééeno na fifedni a elektronické desce <.>
<br>
<br> Vyvééeno 1.12.2014 <.>
<br> Sejmuto 15.12.2014 <.>

Načteno

edesky.cz/d/2625955


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Rakovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz