« Najít podobné dokumenty

Obec Rakovice - Záměr prodat nemovitost

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rakovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr prodat nemovitost
Obec Rakovice Obecní úřad Rakovice
<br> Záměr prodat nemovitost Rakovice,12.01.2017
<br> Obec Rakovice zveřejňuje podle 5 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,záměr prodat část pozemku parc.č.1364i1 o výměře 444,50 m2,nacházejícího se v katastrálním území Rakovice,který je zapsán na listu vlastnictví 6.1 u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,Katastrální pracoviště Písek <.>
<br> Zájemci o koupi nemovitostí se mohou k tomuto záměru vyjádřit a podat své nabídky,které musejí být doručeny obecnímu úřadu (Obec Rakovice,Obecní úřad Rakovice,Rakovice č.p.119) do 16:00 hodin dne 27.01.2017 <.>
<br> Tento záměr byl schválen Zastupitelstvem obce Rakovice na jeho zasedání dne 11.01.2017,usnesením č.0610112017 <.>
<br> XXXXXXXX XXXXXXXX starosta obce Rakovice
<br> razítko obce
<br> Vyvěšeno na úřední desce dne: 12.01.2017 Sejmuto z úřední desky dne: 27.01.2017

Načteno

edesky.cz/d/2625950


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Rakovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz