« Najít podobné dokumenty

Obec Rakovice - Záměr prodeje pozemků

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rakovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr prodeje pozemků
ZAMER
Obec Rakovice vyhla§uje zémér prodeje pozemkfi :
<br> 1.Parce1a 6.1153/5 V k.1'1.Boudy pozemek je uréen
pro stavbu délnice D 4 <.>
<br> 2.Parcely V k.1’1.Rak0Vice parcely jsou uréeny pro
<br> VSIstaVbu délnice D 4 <.>
<br> Parc.é: 1473/52 1473/175 1473/187
1473/123 1473/177 1473/204
1473/125 1473/178 1473/207
1473/157 1473/185 1473/219
1473/174 1473/186 1473/223
1473/226 1473/234 1473/236
1473/239 1475/74 1475/75
1475/73 1473/252 1475/70
<br> 3.Parcely V k.1’1.Rak0Vice parcely jsou uréeny pro
Vystavbu,<,> Zésobovéni vodou sevemiho Pisecka.“
Parc.é.1088/5 1451/3 1090/21 1029/6
<br> V Rakovicich dne 19.5.2017
<br>
<br> Vyvééeno:

Načteno

edesky.cz/d/2625949


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Rakovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz