« Najít podobné dokumenty

Obec Rakovice - Záměr obce prodat pozemek u RD 55

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rakovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr obce prodat pozemek u RD 55
Záměr prodat obecní pozemek
Zastupitelstvo obce Rakovice schválilo na zasedání obecního zastupitelstva dne 10.4.2013,usnesení 16/2013 záměr prodat obecní pozemek parc.č.1432/22 ostatní plocha o výměře 147 m2 v k.ú.Rakovice
Vyvěšeno na úřední a elektronické úřední desce <.>
<br> Vyvěšeno dne: 19.4.2013
Sejmuto dne: 3.5.2013

Načteno

edesky.cz/d/2625937

Meta

Prodej   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Rakovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz