« Najít podobné dokumenty

Obec Rakovice - Záměr pronájmu pozemku Zeman

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rakovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr pronájmu pozemku Zeman
Záměr pronajmout obecní pozemek
Zastupitelstvo obce Rakovice schválilo na zasedání obecního zastupitelstva dne 14.9.2011 záměr pronajmout obecní pozemek parc.č.1432/35 o výměře 89 m2 – trvalý travní porost v k.ú.Rakovice <.>
Vyvěšeno na úřední a elektronické úřední desce <.>
Vyvěšeno: 27.9.2011
Sejmuto: 11.10.2011

Načteno

edesky.cz/d/2625933


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Rakovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz