« Najít podobné dokumenty

Obec Rakovice - Jihočeský kraj zasedání zastupitelstva 6.9.2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rakovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Jihočeský kraj zasedání zastupitelstva 6.9.2018
WM $ ??? tší.' "19 g,;.<,>
<br> JIHOČESKÝ KRAJ
<br> Mgr.XXXXX XXXXXXX HEJTMANKA JIHOČESKÉHO KRAJE
<br> Datum XX.X.2018
<br> V souladu s š 40 odst.1 zákona č.129/2000 Sb <.>,o krajích,v platném znění
<br> svolávám
<br> 15.zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
<br> na čtvrtek 6.září 2018 od 10:00 hodin <.>
<br> Zasedání se koná ve velkém zasedacím sále Krajského úřadu Jihočeského kraje,ul.U Zimního stadionu 1952/2,Ceské Budějovice,2.podlaží <.>
<br> Mgr.XXXXX XXXXXXX Hejtmanka Jihočeského kraje,v.r <.>
<br> Příloha: Návrh programu 15.zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
<br> U Zimního stadionu 1952/2,370 76 České Budějovice,telefon: 386 720 492 ID DS: kdib3rr,e-mail: hejtmanka©kraj-jihooesky.cz,www.kraj-jihocesky.cz
<br> Stránka 1
<br> Návrh programu 15.zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 6.září 2018
<br> Zahájení
<br> Zpráva o činnosti Rady Jihočeského kraje za období od 1.6.do 22.8.2018
<br> Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva Jihočeského kraje
<br> Zpráva o vyřizování dotazů,podnětů a připomínek členů zastupitelstva kraje
<br> Memorandum o spolupráci mezi Jihočeským krajem a Středočeským krajem
<br> Poskytnutí individuální dotace obci Dolní Třebonín na pořízení nového dopravního automobilu pro
<br> jednotku SDH obce
<br> Návrh opětovné volby přísedících krajského soudu
<br> Koncepce paliativní péče v Jihočeském kraji na období do roku 2023
<br> Realizace projektu obchodní společnosti Nemocnice Český Krumlov,a.s <.>,„Multifunkční informační
<br> a komunikační systém v Nemocnici Český Krumlov,a.s.“ v rámci 28.výzvy lROP a jeho kofinancování
<br> a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje
<br> 10.Realizace projektu obchodní společnosti Nemocnice Český Krumlov,a.s <.>,„Modernizace NIS v Nemocnici Český Krumlov,a.s.“ v rámci 26.výzvy IROP a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje
<br> 11.Rea|izace projektu obchodní společnosti Nemocnice Prachatice,a.s <.>,„Modernizace MS v Nemocnici Prachatice,a.s.“ v rámci 26.výzv...

Načteno

edesky.cz/d/2625925

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Rakovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz