« Najít podobné dokumenty

Obec Rakovice - Informace k dani z nemovitých věcí

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rakovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Informace k dani z nemovitých věcí
F m „\ s m
<br> Finanční úřad pro Jihočeský kraj Mánesova 1803/3a,371 87 České Budějovice
<br> Územní pracoviště v Písku nábřeží 1.máje 2259,397 11 Písek Oddělení majetkových daní
<br> Tel.: 382 750111
<br> E-mail: podatelnaZZOBQfsmfcrcz
<br> ID datové schránky: wren5xn
<br> Informace k XXXX z nemovitých věcí na zdaňovací období roku XXXX pro obec:
<br> RAKOVICE údaje k XXXX z pozemků
<br> katastrální území (k.ú.) kód k.ú.prům.XXXX XXX.oůdv (Kč/mX) ziednodušená evidence pozemků Rakovice XXXXXX X,94 není Koeficient pro stavební pozemkv ( F) : 1,0
<br> údaje k XXXX ze staveb a jednotek
<br> Koeficient pro níže uvedený předmět daně : budova obytného domu (H)
<br> ostatní budova tvořící příslušenství k budově obytného domu (|) zdanitelná jednotka,jejíž převažující část podlahové plochy je užívaná pro bydlení — byt (R) ostatní zdanitelná jednotka (Z)
<br> 1,0
<br> PODÁNÍ DANOVÉHO PŘIZNÁNÍ
<br> Daňové přiznání,případně dílčí daňové přiznání,je na zdaňovací období roku 2018 nutno podat příslušnému územnímu pracovišti,kde je umístěn spis poplatníka,nejpozději dov31.ledna 2018.Noví poplatníci daně podají daňové přiznání na územní pracoviště dle pokynu GFR — D — 23,který je k dispozici na každém územním pracovišti,případně na níže uvedené internetové adrese <.>
<br> Přiznání kdani znemovitých věcí lze zpracovat svyužitím daňového portálu na internetové adrese: http://www.financnisprava.cz.V aplikaci „Daňvz nemovitých věcí— koeficienty“ jsou pro zpracování daňového přiznání dostupné údaje za celou Ceskou republiku <.>
<br> Pokud nebylo daňové přiznání podáno včas,případně nebylo podáno vůbec,vzniká při splnění zákonných podmínek poplatníkovi daně povinnost uhradit pokutu <.>
<br> úřední hodiny podatelen územních pracovišť Finančního úřadu pro Jihočeský kraj
<br> pondělí,středa 8:00 - 17:00 úterý,čtvrtek 8:00 - 15:30 pátek 8:00 - 14:00
<br> PLACENÍ DANĚ z NEMOVITÝCH vĚcí
<br> Nepřesahuje-Ii celková roční daň z nemovitých věcí částku 5 000 Kč,je pro všechny poplatníky daně sp...

Načteno

edesky.cz/d/2625920

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Rakovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz