« Najít podobné dokumenty

Obec Rakovice - Oznámení o projednávání návrhu zadání ÚP Rakovice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rakovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o projednávání návrhu zadání ÚP Rakovice
Obecní úřad Rakovice Rakovice 119 398 04 Čimelice IČO: 00512061
<br> dne 24.9.2018
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OZNÁMENÍ o PROJEDNÁVÁNÍ NÁVRHU ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU RAKOVICE
<br> č.6/2018
<br> Obecní úřad Rakovice,který zajistil splnění kvalifikačních požadavků dle 9 24 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“),pořizuje na základě usnesení Zastupitelstva obce Rakovice ze dne 12.9.2018 územní plán Rakovice <.>
<br> Obecní úřad Rakovice,jakožto pořizovatel územního plánu Rakovice,vsouladu s š 47 odst.2 stavebního zákona oznamuje,že
<br> návrh zadání změny územního plánu Rakovice
<br> je doručován veřejnosti touto veřejnou vyhláškou na úřední desce obecního úřadu.S ohledem na rozsah návrhu zadání územního plánu Rakovice není možno jej zveřejnit na klasické úřední desce v úplném znění,nicméně v souladu s ustanovením €; 172 odst.2 správního řádu je možné se s ním seznámit od 24.září 2018 do 25.říina 2018 na Obecním úřadu Rakovice nebo na elektronické úřední desce obecního úřadu Rakovice,tj.na adrese: http:/]www.rakovice.cz/ <.>
<br> O_d 24.září 2018 do 25.říina 2018 je návrh zadání zveřejněn též na elektronické úřední desce obecního úřadu Rakovice,tj.na adrese: http://www.rakovice.cz/
<br> V souladu s š 47 odst.2 stavebního zákona může každý do 15 dnů od doručení návrhu zadání (tj.do 25.října 2018) u pořizovatele uplatnit písemné připomínky.K připomínkám uplatněným po této lhůtě se nepřihlíží <.>
<br> Dále mohou do 30 dnů od obdržení návrhu zadání dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán uplatnit u pořizovatele vyjádření,v nichž uvedenou požadavky na obsah územně plánovací dokumentace vyplývající ze zvláštních právních předpisů.Nejpozději 7 dní před uplynutím 30 denní lhůty od obdržení návrhu zadání doručí orgán ochrany přírody pořizovateli a příslušnému úřadu
<br> 1/2
<br> stanovisko podle 5 45i zákona o ochraně přírody a krajiny.Do 30 dnů uplatní krajský úřad jako příslušný úřad u p...

Načteno

edesky.cz/d/2625918

Meta

Veřejná vyhláška   EIA   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Rakovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz