« Najít podobné dokumenty

Obec Rakovice - Vyhláška 2/2018, kterou se ruší vyhlášky číslo 2,3,6,7,8,9/2008

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rakovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Vyhláška 2/2018, kterou se ruší vyhlášky číslo 2,3,6,7,8,9/2008
OBEC Rakovice Obecně závazná vyhláška č.2/2018,kterou se ruší obecně závazná vyhláška č.2,3,6,7,8,9/2008
<br> Zastupitelstvo obce Rakovice se na svém zasedání dne 13.6.2018 usnesením č.27/05/2018 usneslo vydat na základě ustanovení 5 84 odst.2 písm.h) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
<br> čl.1 Zrušovací ustanovení
<br> Touto vyhláškou se ruší:
<br> - Obecně závazná vyhláška č.2/2008 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj ze dne 14.5.2008
<br> - Obecně závazná vyhláška č.3/2008 o místním poplatku ze psů ze dne 14.5.2008
<br> v
<br> - Obecně závazná vyhláška 0.6/2008 o místním poplatku ze vstupného ze dne 14.5.2008
<br> - Obecně závazná vyhláška č.7/2008 o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt ze dne 10.9.2008
<br> - Obecně závazná vyhláška č.8/2008 o místním poplatku u ubytovací kapacity ze dne 10.9.2008
<br> v
<br> - Obecně závazná vyhláška c.9/2008 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství ze dne 8.10.2008
<br> Čl.: Účinnost
<br> Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.„_ '
<br> XXXXXX XXXXX
<br> místostarosta starosta
<br> Vyvěšeno na úřední desce dne:
<br> Sejmuto z úřední desky dne:

Načteno

edesky.cz/d/2625912

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Rakovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz