« Najít podobné dokumenty

Obec Rakovice - Vyhláška 1/2016 o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území obce Rakovice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rakovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Vyhláška 1/2016 o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území obce Rakovice
Obec Rakovice
<br> Nařízení č.1/2016
<br> o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území obce
<br> Zastupitelstvo obce Rakovice se na svém zasedání dne 10.08.2016 usnesením č.47/08/2016 usneslo vydat na základě ustanovení 5 18 odst.3 zákona č.455/1991 Sb <.>,o živnostenském podnikání (živnostenský zákon),ve znění pozdějších předpisů,a V souladu s ustanovením š 11 odst.1,© 84 odst.3 a 5 102 odst.4 ve spojení 5 odst.2 písm.d) a zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozděj ších předpisů,toto nařízení:
<br>,Čl.1 Uvodní ustanovení
<br> ].Předmětem tohoto nařízení obce (dále jen „nařízení“) je stanovit,které druhy prodeje zboží nebo poskytování služeb prováděné mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona“ na území obce Rakovice jsou zakázány <.>
<br> 2.Učelem tohoto nařízení je nenarušování ochrany obydlí,zajištění veřejného pořádku a zvýšení bezpečnosti obyvatel obce Rakovice <.>
<br> Čl.2 Vymezení pojmů Pro účely tohoto nařízení se vymezují pojmy: 1.Podomním prodejem se rozumí prodej zboží či poskytování služeb nebo nabízení prodeje zboží či poskytování služeb provozovaný bez pevného stanoviště obchůzkou jednotlivých bytů,domů,budov apod.bez předchozí objednávky <.>
<br> 2.Pochůzkovým prodejem se rozumí prodej zboží nebo poskytování služeb nebo nabízení prodeje zboží či poskytování služeb na veřejném prostranství s použitím přenosného nebo neseného zařízení (konstrukce,tyče,závěsného pultu,ze zavazadel,tašek a podobných zařízení) nebo přímo z ruky,přičemž není rozhodující,zda ten,kdo zboží nebo služby prodává či nabízí,se přemísťuje nebo postává na místě <.>
<br> “ Zákon č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> Čl.3 Zakázané druhy prodeje zboží a poskytování služeb
<br> Na území obce Rakovice se podomní prodej a pochůzkový prodej zakazují <.>
<br> Čl.4 Prodej zboží a poskytování služeb,na které se toto nařízení nevztahuje
<br> Toto...

Načteno

edesky.cz/d/2625910

Meta

Územní plánování   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Rakovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz