« Najít podobné dokumenty

Obec Rakovice - Rozpočtové opatření č. 13

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rakovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření č. 13
Obec Rakovice
<br> KEO-W1.11.156/Uc06x
<br> Rozpočtové opatření č.13 I 2017
<br> zpracováno: 14.12.2017 strana: 1
<br> PŘÍJMY N+Z+Uz Org XXX XXX ZJ Původní hodnota Změna Po změně Popis X) XXXXXXXXX XXXX 0000 1112 000 105 000,00 -64 530,00 40 470,00 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 2) 000000000 0000 0000 1340 000 126 500,00 -84,00 126 416,00 Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,p 3) 000000000 0000 0000 1341 000 3 200,00 58,00 3 258,00 Poplatek ze psů 4) 000000000 0000 0000 1343 000 80,00 -40,00 40,00 Poplatek za užívání veřejného prostranství 5) 000000000 0000 0000 1382 000 9 000,00 66,00 9 066,00 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístr 6) 000000000 0000 0000 4112 000 54 400,00 3 400,00 57 800,00 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.v 7) 000000437 0000 0000 4122 000 0,00 19 112,00 19 112,00 Neinvestiční přijaté transfery 8) 000029014 0000 0000 4116 000 0,00 20 018,00 20 018,00 Ostatní neinvestlčpřijaté transfery ze státrozpočtu 9) 000098071 0000 0000 4111 000 0,00 22 000,00 22 000,00 Neinvestpřijtransfery z všeo Paragraf 0000 celkem: 298 180,00 0,00 298 180,00 * Org: 0000 celkem: 298 180,00 0,00 298 180,00 PŘÍJMY celkem 298 180,00 0,00 298 180,00 VÝDAJE N+Z+Uz Org XXX XXX ZJ Původní hodnota Změna Po změně Popis XX) XXXXXXXXX XXXX 3399 5175 000 45 000,00 -700,00 44 300,00 Pohoštění 11) 000000000 0000 3399 5194 000 40 000,00 700,00 40 700,00 Věcné dary Paragraf 3399 celkem: 85 000,00 0,00 85 000,00 Ostatní záležitost kultury,církví a sděl.prostře * 12) 000000000 0000 3613 5139 000 6 000,00 18 508,00 24 508,00 Nákup materiálu jinde nezařazený 13) 000000000 0000 3613 5154 000 84 000,00 -18 508,00 65 492,00 Elektrická energie Paragraf 3613 celkem: 90 000,00 0,00 90 000,00 Nebytové hospodářství * 14) 000000000 0000 3745 5139 000 30 420,00 370,00 30 790,00 Nákup materiálu jinde nezařazený 15) 000000000 0000 3745 5169 000 9 000,00 -370,00 8 630,00 Nákup ostatních služeb Paragraf 3745 celkem: 39 420,00 0,00 39 420,00 Péče o vzhled obc...

Načteno

edesky.cz/d/2625907


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Rakovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz