« Najít podobné dokumenty

Obec Rakovice - Rozpočet 2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rakovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočet 2018
Schválený rozpočet 2018
<br> Rozpočtové příjmy
<br> 2018 Položka 0 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.čin.515 000 0 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výď.čin.15 000 0 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.čin.63 000 0 1121 Daň z příjmů právnických osob 580 000 0 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 70 000 0 1211 Daň z přidané hodnoty 1 150 000 0 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění fun.!es 5 000 0 1340 Poplatek za likvidaci komunál.odpadu 127 000 0 1341 Poplatek ze psů 2 900 0 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 100 0 1361 Správní poplatky 2 500 0 1381 Daň z hazardních her 50 000 0 1382 Zrušený odvod z loterií 5 000 0 1511 Daň z nemovitosti 550 000 0 4111 Neinvest.Ze stát.rozpočtu 44 000 0 4112 Dotace KÚ na stát.správu 5 750 000 0 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků 4 772 000 1031 Lesní hospodářství 690 000 3319 Příjmy z prodeje zboží 500 3612 Nájem z bytů 150 000 3631 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 500 3639 Příjmy z vlastní činnosti 30 000 3639 Příjmy z pronájmu pozemků 85 000 3639 Příjmy z prodeje pozemků 20 000 3722 Nákládání s odpady - EKO-KOM 35 000 3745 Ochrana přírody a zeleně 500 6171 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 25 000 6310 Příjmy z úroků 2 000 6330 Převody z rozpočtových účtů 100 000 Celkem příjmy 14 840 000 | Rozpočtové výdaje 5 Položka
<br> 1031 Lesní hospodářství 756 000 2212 Pozemní komunikace 950 000 2310 Pitná voda a vodovod 8 520 000 2321 Odvádění a čištění odpad.vod rozbory 15 000 2399 Ostatní činnost 50 000 3314 Činnost knihovnická 12 000 3322 Ochrana památek a péče o kul.dědictví 60 000
<br> 3399 Kultura 100 000 3421 Zájmová činnost a rekreace 60 000 3612 Rozvoj bydlení a bytové hospodářství 7 000 3613 Nebytové hospodářství 200 000 3631 Veřejné osvětlení 30 000 3635 Územní plánování 200 000 3639 Komunální služby a územní rozvoj 313 000 372* Nakládání s odpady 260 000 3741 Ochrana druhů a stanovišť 2 000 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 1 365 000 5512 Požární ochrana 67 000 6112 Zastupitelské...

Načteno

edesky.cz/d/2625906

Meta

Územní plánování   Pronájem   Rozpočet   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Rakovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz