« Najít podobné dokumenty

Obec Rakovice - Rozpočtové opatření č.12

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rakovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření č.12
Obec Rakovice
<br> KEO-W1.11.132/Uc06x
<br> Rozpočtové opatření č.12 l 2017
<br> zpracováno: 1.11.2017 strana: 1
<br> VÝDAJE N+Z+Uz XXX XXX ZJ Původní hodnota Změna Po změně Popis X) XXXXXXXXX XXXX 1031 5139 000 80 000,00 18 000,00 98 000,00 Nákup materiálu jinde nezařazený 2) 000000000 0000 1031 5169 000 287 810,00 -18 000,00 269 810,00 Nákup ostatních služeb Paragraf 1031 celkem: 367 810,00 0,00 367 810,00 Pěstebníčinnost 3) 000000000 0000 2310 5169 000 18 000,00 25 000,00 43 000,00 Nákup ostatních služeb 4) 000000000 0000 2310 6121 000 1 922 400,00 -25 000,00 1 897 400,00 Čistička pitné vody Paragraf 2310 celkem: 1 940 400,00 0,00 1 940 400,00 Pitná voda 5) 000000000 0000 3613 5139 000 0,00 6 000,00 6 000,00 Nákup materiálu jinde nezařazený 6) 000000000 0000 3613 5171 000 213 500.00 -6 000,00 207 500,00 Opravy a udržování Paragraf 3613 celkem: 213 500,00 0,00 213 500,00 Nebytové hospodářství 7) 000000000 0000 3639 5171 000 10 000,00 -10 000,00 0,00 Opravy a udržování Paragraf 3639 celkem: 10 000,00 -10 000,00 0,00 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař 8) 000000000 0000 3745 5021 000 47 000,00 -7 000,00 40 000,00 Základní běžný účet územsamosprcelků 9) 000000000 0000 3745 5139 000 13 420,00 17 000,00 30 420,00 Nákup materiálu jinde nezařazený Paragraf 3745 celkem: 60 420,00 10 000,00 70 420,00 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 10) 000000000 0000 6112 5175 000 8 500,00 -4 395,00 4 105,00 Pohoštění Paragraf 6112 celkem: 8 500,00 -4 395,00 4105.00 Zastupitelstva obcí 11) 000098071 0000 6114 5021 000 0,00 765,00 765,00 Ostatníosobnívýdaje 12) 000098071 0000 6114 5169 000 0,00 3 630,00 3 630,00 Nákup ostatních služeb Paragraf 6114 celkem: 0,00 4 395,00 4 395,00 Volby do Parlamentu ČR Org: 0000 celkem: 2 600 630,00 0,00 2 600 630,00 VÝDAJE celkem 2 600 630,00 0,00 2 600 630,00
<br> Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č.12/2017
<br> V souladu s ustanovením š 16 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému opatř...

Načteno

edesky.cz/d/2625905


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Rakovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz