« Najít podobné dokumenty

Obec Rakovice - Rozpočtové opatření č. 11

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rakovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření č. 11
Obec Rakovice KEO-W 1.11.65 / UcOGx
<br> Rozpočtové opatření č.11 l 2017 zpracwám: 12402017
<br> strana: 1 VÝDAJE N+Z+Uz Org XXX XXX ZJ Původní hodnota Změna Po změně Popis
<br> X) 000000000 0000 3399 5139 000 20 000,00 -7 253,00 12 747,00 Nákup materiálu jinde nezařazený
<br> Paragraf 3399 celkem: 20 000,00 -7 253,00 12 747,00 Ostatní záležitost kultury,církví a sděl.prostře * 2) 000000000 0000 3745 5021 000 50 000,00 -3 000,00 47 000,00 Základní běžný účet územsamosprcelků 3) 000000000 0000 3745 5139 000 16 420,00 -3 000,00 13 420,00 Nákup materiálu jinde nezařazený 4) 000000000 0000 3745 5156 000 20 000,00 3 000,00 23 000,00 Pohonné hmoty a maziva 5) 000000000 0000 3745 5171 000 4 000,00 3 000,00 7 000,00 Opravy a udržování
<br> Paragraf 3745 celkem: 90 420,00 0,00 90 420,00 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň * 6) 000098071 0000 6114 5139 000 0,00 6 082,00 6 082,00 Nákup materiálu jinde nezařazený 7) 000098071 0000 6114 5173 000 0,00 307,00 307,00 Cestovné (tuzemské i zahraničnD 8) 000098071 0000 6114 5175 000 0,00 864,00 864,00 Pohoštění
<br> Paragraf 6114 celkem: 0,00 7 253,00 7 253,00 Volby do Parlamentu ČR * 9) 000000000 0000 6171 5168 000 30 000,00 8 000,00 38 000,00 Zpracdat a služby souvis.s inform.a komunik.technol 10) 000000000 0000 6171 5172 000 10 000,00 -8 000,00 2 000,00 Programové vybavení
<br> Paragraf 6171 celkem: 40 000,00 0,00 40 000,00 Činnost místní správy *
<br> Org: 0000 celkem: 150 420,00 0,00 150 420,00
<br> VÝDAJE celkem 150 420,00 0,00 150 420,00
<br> Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č.11/2017
<br> V souladu s ustanovením & 16 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např.změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli) <.>
<br> Schváleno starostou dne: 12.10.2017 /
<br> Zpracoval: XXXXX XXXXXXXX dne: XX.XX.XXXX
<br> ř'ň/JÍÍĚÁ-ď ? 42174.20,1!
<br> Jáá/Mafra? ; Jr.41.20.77

Načteno

edesky.cz/d/2625903


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Rakovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz