« Najít podobné dokumenty

Obec Rakovice - Rozpočtové opatření č.10

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rakovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření č.10
Obec Rakovice KEO—W 1.11.65 / Uc06x
<br> Rozpočtové opatření č.10 / 2017 zpracována 1210-2017
<br> strana: 1 VÝDAJE N+Z+Uz Org XXX XXX ZJ Původní hodnota Změna Po změně Popis X) XXXXXXXXX XXXX 1031 5169 000 207 810,00 80 000,00 287 810,00 Nákup ostatnich služeb Paragraf 1031 celkem: 207 810,00 80 000,00 287 810,00 Pěstební činnost * 2) 000000000 0000 2212 6121 000 1 850 000,00 —480 000,00 1 370 000,00 Budovy,XXXX a stavby Paragraf XXXX celkem: X XXX XXX,XX 480 000,00 1 370 000,00 Silnice * 3) 000000000 0000 3613 5154 000 69 000,00 15 000,00 84 000,00 Elektrická energie 4) 000000000 0000 3613 5171 000 13 500,00 200 000,00 213 500,00 Opravy a udržování Paragraf 3613 celkem: 82 500,00 215 000,00 297 500,00 Nebytové hospodářství * 5) 000000000 0000 6112 5023 000 202 000,00 150 000,00 352 00000 Základní běžný účet územ.samospr.celků 6) 000000000 0000 6112 5031 000 13 000,00 35 000,00 48 000,00 Povin.pojistně na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z Paragraf 6112 celkem: 215 000,00 185 000,00 400 000,00 Zastupitelstva obcí * Org: 0000 celkem: 2 355 310,00 0,00 2 355 310,00 VÝDAJE celkem 2 355 310,00 0,00 2 355 310,00
<br> _ _
<br> Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č.10/2017
<br> V souladu s ustanovením š 16 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např.změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli) <.>
<br> Schváleno usnesením č.69/09/2017 Na zasedání dne: 11.10.2017
<br> Zpracoval: XXXXX XXXXXXXX dne: XX.XX.XXXX
<br> OBEC RAKowc-sa 398 O4 p.Člmelice

Načteno

edesky.cz/d/2625902


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Rakovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz