« Najít podobné dokumenty

Obec Rakovice - Rozpočtové opatření č.8

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rakovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření č.8
Obec Rakovice KEO—W 1.11.65 / UcOGx Rozpoctove opatrenl c.8 l 2017 Zpracovanoj 1'8'201 7 strana.1 VÝDAJE! N +Z+Uz Org XXX XXX ZJ Původní hodnota Změna Po změně Popis
<br> X) 000000000 0000 1031 5169 000 181 810,00 10 000,00 191 810,00 Nákup ostatních služeb 2) 000000000 0000 1031 5171 000 10 000,00 -10 000,00 0,00 Opravy a udržování
<br> Paragraf 1031 celkem: 191 810,00 0,00 191 810,00 Pěstební činnost * 3) 000000000 0000 3399 5175 000 25 000,00 10 000,00 35 000,00 Pohoštění 4) 000000000 0000 3399 5321 000 104 000,00 -10 000,00 94 000,00 Neinvestiční transfery obcím
<br> Paragraf 3399 celkem: 129 000,00 0,00 129 000,00 Ostatní záležitost kultury,církví a sděl.prostře * 5) 000000000 0000 6112 5023 000 220 000,00 -4 000,00 216 000,00 Základní běžný účet územ.samospr.celků 6) 000000000 0000 6112 5031 000 0,00 4 000,00 4 000,00 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z
<br> Paragraf 6112 celkem: 220 000,00 0,00 220 000,00 Zastupitelstva obcí * 7) 000 300000 0000 6171 5139 000 32 220,00 -2 000,00 30 220,00 Nákup materiálu jinde nezařazený 8) 000300000 0000 6171 5161 000 5 000,00 2 000,00 7 000,00 Poštovní služby 9) 000 00000 0000 6171 5166 000 3 737,00 -3 000,00 737,00 Konzultační,poradenské a práv
<br> Paragraf 6171 celkem: 40 957,00 -3 000,00 37 957,00 Činnost místní správy * 10) 000 00000 0000 6310 5163 000 2155,00 3 000,00 515500 Služby peněžních ústavů
<br> Paragraf 6310 celkem: 2 155,00 3 000,00 5155,00 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací *
<br> Org: 0000 celkem: 583 922,00 0,00 583 922,00 VÝDAJE c elkem 583 922,00 0,00 583 922,00
<br> %> *
<br> Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č.8/2017
<br> V souladu s ustanovením š 16 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např.změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli) <.>
<br> Schváleno starostou dne: 1.8.2017
<br> Zpracoval: XXXXX XXXXXXXX dne: X.X.XXXX

Načteno

edesky.cz/d/2625900


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Rakovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz