« Najít podobné dokumenty

Obec Rakovice - Schválený rozpočet 2017

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rakovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Schválený rozpočet 2017
gchválený rozpočet na rok 2017 Rozpočtové příjmy
<br> Skutečnost ŠPlán
<br> 5 ?Položka 2015 2017 01 1111; Daň z příjmů fyz.osob ze záv.čín.__ _ 517 360_ _ _ _ 515 000 0* 1112? Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výd'.čin.96 629 „105 000 0 1113 !Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.čín.63 144 63 000 O;.1121 Daň z příjmů právnických osob 586 283 _ __ 580 000 ol 3 12111 'Daň z přidané hodnoty 1 164 909 1 150 000 0? 13351 :Poplatky za odnětí pozemků plněnífunkcí lesa _ 0 0 0 1340: Poplatek za likvidaci komunál.od_padu _ _ 2,2._____1_26 500 _ 126 500 03 1 1341i _Poplatek ze psů „ 3 190 3 200 0 13431 ;Poplatek za užívání veřejného prostranství 80 80 0 1351 1Odvod z loterií a podobných činností 9 911 9 000 01 _ 13611 Správní poplatky_ __ 1 060 1 000 02 * 1511! Daň z nemovitosti 548 889 550 000 0 4112- !Neinvest.ze stát.rozpočtu _ „ 54 400 54 400 0 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 200 000 0 0% * 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků 0 2 946 992 1031= i 5139 Lesní hospodářství 798 021 690 000 3319: 2112; lPříjmy z prodeje zboží 0 150 3399.2321,Přijaté neinvestiční dary Celia 2 000 2 000 3612 2132' ;Nájem z bytů 86 500 84 000 3613 2132j ;Nájem prodejna a kancelář OÚ 35 460 0 36391 2131Í Příjmy z pronájmu pozemků 85 764 85 000 3722? 1 21113 Nakládání s odpady - EKO-KOM 39 566 35 000 3745- 2111 3Ochrana přírody a zelené 0 500 6171 21321 :Pronájem OÚ - Mrzena 0 0 6171] 1 23241 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 15 783 0 63101 ' 21412 'Příjmy z úroků 3 696 2 000 6409: ! Ostatní činnosti jinde nezařazené 48 170 0 \ daňové příjmy ? nedaňové příjmy *transféry od kraje ; :dotace _ * !Příjmy dleparagrafů a položek 4 487 315 _ 1 _ 7 002 822 ;,předpokládaný zůstatek na účtech Rozpočtové výdaje _ 1031 “ 50111 „Platy zaměstnanců v prac.poměru 0 225 000 1 i 5021] Ostatní osobní výdaje 0 30 000 ' ' 5031l ŠPovinné pojistné soc.zabezpečení _ 0 71 000 5032 Povinné pojistné zdrav.pojištění 0 11 000 5038 Povinné úrazové pojištění 0 1 000 5139 Materiál a sazenice _ 430 970 80 000 5169...

Načteno

edesky.cz/d/2625899

Meta

Územní plánování   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Rakovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz