« Najít podobné dokumenty

Obec Rakovice - Rozpočtové opatření č. 6

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rakovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření č. 6
Obec Rakovice KEO-W 1.11.65 / Uc06x
<br> Rozpočtové opatření č.6 I 2017 zpracoval“ 152017
<br> strana: 1 VÝDAJE N+Z+Uz Org XXX XXX ZJ Původní hodnota Změna Po změně Popis X) XXXXXXXXX XXXX 1031 5137 000 0,00 8 190,00 8 190,00 Drobný hmotný dlouhodobý majetek-les 2) 000000000 0000 1031 5169 000 190 000,00 -8190,00 181 810,00 Nákup ostatních služeb Paragraf 1031 celkem: 190 000,00 0,00 190 000,00 Pěstebníčinnost * 3) 000000000 0000 3745 5137 000 0,00 13 580,00 13 580,00 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 4) 000000000 0000 3745 5139 000 30 000,00 -13 580,00 16 420,00 Nákup materiálu jinde nezařazený Paragraf 3745 celkem: 30 000,00 0,00 30 000,00 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň * 5) 000000000 0000 5512 5156 000 3 000,00 -2 500,00 500,00 Pohonné hmoty a maziva 6) 000000000 0000 5512 5169 000 11 996,00 2 500,00 14 496,00 Nákup ostatních služeb Paragraf 5512 celkem: 14 996,00 0,00 14 996,00 Požární ochrana - dobrovolná část * Org: 0000 celkem: 234 996,00 0,00 234 996,00 VÝDAJE celkem 234 996,00 0,00 234 996,00
<br> Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č.6/2017
<br> V souladu s ustanovením & 16 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např.změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli) <.>
<br> Schváleno místostarostou dne: 1.6.2017
<br> Zpracoval: XXXXX XXXXXXXX dne: X.X.XXXX

Načteno

edesky.cz/d/2625897


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Rakovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz