« Najít podobné dokumenty

Obec Rakovice - Závěrečný účet obce Rakovice 2010

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rakovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Závěrečný účet obce Rakovice 2010
Závěrečný účet obce Rakovice za rok 2010
IČ: 00512061
(podle § 17 zákona č.27/2010 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění platných
<br> předpisů)
<br> Rozpočet na rok 2010 byl schválen jako schodkový.V průběhu roku byly příjmy a výdaje schváleného
<br> rozpočtu upravovány rozpočtovými opatřeními v souladu s rozpočtovými pravidly zákona č.27/2010 Sb <.>
<br> V příjmech došlo k rozpočtovým opatřením ke změnám zejména z důvodu čerpání úvěru na výstavbu
<br> podporovaného půdního bytu a vlivem přidělení dotací ze státního rozpočtu a z rozpočtu Jihočeského kraje <.>
<br> Ve výdajích byly provedeny nutné úpravy rozpočtu z důvodu pokrytí též výdaji na výstavbu bytu a
<br> vybudování nového veřejného osvětlení.Ještě jsme obdrželi dotace na obnovu místních komunikací po
<br> povodních v roce 2009,se kterými jsme v době schvalování rozpočtu nepočítali <.>
<br> 1) ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
<br>
Paragraf Položka Schválený Rozpočet Výsledek od
<br> rozpočet % po změnách % začátku roku
<br> a b -1- -2- -3-
<br>
0000 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 349030.00 113.14 394910.00 100.00 394900.06
<br> 0000 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti 30000.00 169.18 50760.00 99.99 50752.96
<br> 0000 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů 32000.00 102.97 32955.00 99.99 32951.42
<br> 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 440000.00 93.45 411174.00 100.00 411173.76
<br> 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 900000.00 96.35 867141.00 100.00 867141.00
<br> 0000 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 0.00 0.00 87.00 100.00 87.00
<br> 0000 1337 Poplatek za provoz systému schromažďování,sběru,přepravy 81000.00 105.68 85600.00 100.00 85600.00
<br> 0000 1341 Poplatek ze psů 3200.00 107.03 3425.00 100.00 3425.00
<br> 0000 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 2000.00 100.00 2000.00 100.00 2000.00
<br> 0000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 0.00 0.00 40.00 100.00 40.00
<br> 0000 1345 Poplatek z ubytovací kapacity...

Načteno

edesky.cz/d/2625890

Meta

Územní plánování   Pronájem   Rozpočet   Prodej   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Rakovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz