« Najít podobné dokumenty

Obec Rakovice - Závěrečný účet obce Rakovice 2011

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rakovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Závěrečný účet obce Rakovice 2011
Závěrečný účet obce Rakovice za rok 2011
IČ: 00512061
<br>
(podle § 17 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění platných
<br> předpisů)
<br> Rozpočet na rok 2011 byl schválen jako přebytkový.V průběhu roku byly příjmy a výdaje schváleného
<br> rozpočtu upravovány rozpočtovými opatřeními v souladu s rozpočtovými pravidly zákona č.250/2000 Sb <.>
<br> V příjmech došlo k rozpočtovým opatřením ke změnám zejména z důvodu dotace POV a dotace na LHP je <.>
<br> Ve výdajích byly provedeny nutné úpravy rozpočtu z důvodu pokrytí též výdaji na připojení vrtu,oprava
<br> terasy a demolici stodoly <.>
<br>
<br> I.ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
<br> Paragraf Položka Schválený Rozpočet Výsledek od
<br> rozpočet % po změnách % počátku roku
<br> a b -1- -2- -3-
<br>
<br> 0000 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 370000.00 109.33 404524.00 100.00 404508.38
<br> 0000 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti 50000.00 137.23 68700.00 99.88 68614.74
<br> 0000 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů 32000.00 114.66 36700.00 99.98 36692.38
<br> 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 450000.00 85.26 383700.00 100.00 383687.24
<br> 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 0.00 0.00 25840.00 100.00 25840.00
<br> 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 900000.00 101.23 911088.00 100.00 911045.00
<br> 0000 1337 Poplatek za provoz systému schromažďování,sběru,přepravy 86000.00 109.84 94462.00 100.00 94462.00
<br> 0000 1341 Poplatek ze psů 3430.00 98.98 3395.00 100.00 3395.00
<br> 0000 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 2000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
<br> 0000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 0.00 0.00 40.00 100.00 40.00
<br> 0000 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 2000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
<br> 0000 1361 Správní poplatky 6000.00 55.33 3350.00 99.10 3320.00
<br> 0000 1511 Daň z nemovitostí 380000.00 135.58 515200.00 100.00 515185.51
<br> 0000 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 0....

Načteno

edesky.cz/d/2625889

Meta

Pronájem   Rozpočet   Prodej   Jednání zastupitelstva   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Rakovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz