« Najít podobné dokumenty

Obec Rakovice - Závěrečný účet za rok 2015

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rakovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Závěrečný účet za rok 2015
Obec Rakovice Závěrečný účet za rok 2015
<br> Obec Rakovice
<br> Závěrečný účet za rok 2015 Sestavený ke dni 26.2.2016
<br> Údaje o organizaci
<br> Název Obec Rakovice Adresa Rakovice
<br> 39804 Ra kovice IČ 00512061
<br> Právní forma Obec nebo městská část hlavního města Prahy
<br> Kontaktní údaje
<br> Telefon 382 228 332
<br> E—mail ou.rakovice©c-box.cz
<br> Doplňující údaje o organizaci
<br> Obsah závěrečného účtu
<br> |.Rozpočtové hospodaření- detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů Analýza příjmů a výdajů po měsících Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků
<br> ll.Porovnání aktivních a pasivních účtů Porovnání nákladových a výnosových účtů Porovnání závazků a pohledávek Porovnání příjmů a výdajů
<br> lll.Příjmy sumárně Výdaje sumárně Příjmy dle paragrafů Výdaje dle paragrafů
<br> lV.Majetek
<br> KEO-W 1.10.42
<br> V,Komentáře
<br> KEO-W 1.10.42
<br> Obec Rakovice Závěrečný účet za rok 2015
<br> Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně
<br> P R | J M Y Položka Skutečnost 331235; % 53553; % Rozdíl Třída 1 DANOVÉ pŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % Rozdil 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze závčinnosti a fun 517 360,39 500 000,00 103,47 500 000,00 103,47 —17 860,39 1112 Daň z příjmů fyzosob ze samvýdělčinnos 96 626,97 90 000,00 107,37 90 000,00 107,37 -0 628,97 1113 Daň z příjmů fyz.psob z kapitálvýnosů 93 143,99 00 000,00 105,24 00 000,00 105,24 -3 143,59 1121 Daň Z přijmů právni0kých osob 586 283,45 530 000,00 110,62 530 000,00 110,62 -56 283,45 1211 Daň z půdané hodnoty 1 164 908,67 1 000 000,00 116,49 1 000 000,00 116,49 -164 908,67 1340 Poplatek za provoz systému shromažďová 126 500,00 132 500,00 95,47 132 500,0...

Načteno

edesky.cz/d/2625885

Meta

Rozpočet   Územní plánování   Pronájem   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Rakovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz